Kaj pomeni financiranje terjatev in kako vpliva na likvidnost podjetja?

Financiranje terjatev je v negotovih gospodarskih razmerah zaradi posledic pandemije koronavirusa in v zadnjih tednih vse večjih posledic na finančnih trgih zaradi rusko-ukrajinskega konflikta, še toliko bolj pomembno. Če vas zanima, kako financiranje terjatev vpliva na likvidnost podjetja, vas vabimo k branju tega prispevka.

financiranje-terjatev-likvidnost-podjetja

Takojšnje plačilo za prodajo blaga in/ali opravljeno storitev je predvsem na medpodjetniškem trgu skoraj nemogoče pričakovati. S tem, ko podjetje odproda blago in/ali storitev na odložen rok plačila, mora na plačilo počakati do datuma valute oz. datuma zapadlosti računa. Dolgo čakanje na plačilo oz. dolgi plačilni roki v Sloveniji zagotovo vplivajo na likvidnost podjetja in denarni tok. 

V takšnih primerih je finančno načrtovanje in v sklopu tega optimalno načrtovanje denarnega toka izjemno pomembno, saj lahko v nasprotnem primeru hitro pride do likvidnostnih težav.

Podjetja so v takšnih situacijah za financiranje sprotnih obveznosti (obratovalni stroški, plače zaposlenih, poplačilo dobaviteljev…) navadno najela kredit, le-ta pa ne predstavlja edine možnosti za financiranje podjetij in s tem financiranje terjatev.

Financiranje terjatev poleg klasične oblike posojila za podjetja (kredit in druge oblike posojil) predstavlja hitro rešitev za pridobitev svežega denarnega toka in zagotavljanje likvidnosti podjetja.

Natančneje financiranje terjatev pomeni, da lahko podjetje odproda (nezapadle) terjatve do svojih kupcev v praviloma kratkem časovnem okvirju. 

S tem, ko se podjetje dogovarja za posel s kupcem, v sklopu tega določi tudi pogoje, natančneje plačilne roke. Le-ti so lahko različno dolgi.

Težava pa pogosto nastane pri podjetjih, ki so na začetku poslovne poti, saj le-te še nimajo velike pogajalske moči in so posledično lahko plačilni roki dolgi.

To pomeni, da so plačilni roki pogosto veliko daljši od tistih, ki si jih lahko izpogajajo pri svojih dobaviteljih. Dolgo čakanje na plačilo pa povzroča težave s financiranjem obratnega kapitala. 

Pri obratnem kapitalu gre za razliko med zalogo, ki jo podjetje potrebuje za proizvodnjo svojega izdelka ter terjatvami, ki ostanejo odprte, saj kupci računa na poravnajo na dan nakupa, temveč na odložen rok plačila. Medtem, ko na drugi strani dobavitelj plačilo v večih primerih zahteva že vnaprej ali vsaj delno vnaprej.

Insolventnost podjetij in nelikvidnost podjetja

V kolikor podjetje ne zmore pravočasno odplačati svojih obveznosti (eden izmed razlogov je dolgo čakanje na plačilo s strani kupcev), lahko postane kratkoročno plačilno nesposobno. Več o tem si lahko preberete v prispevku sestrske družbe Prve bonitetne agencije “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja

Dandanes poznamo več vrst financiranja, ki jih podjetje koristi za financiranje terjatev. Nekatere bomo skupaj z ostalimi ukrepi za izboljšanje likvidnosti predstavili tekom prispevka.

Kaj je odkup terjatev oz. prodaja terjatev in v čem se razlikuje od faktoringa?

odkup-terjatev-prodaja-terjatev-faktoring

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev je finančna storitev, ki jo ponujamo v Prvi finančni agenciji. Omenjeno finančno storitev koristijo stranke, ki svoje blago in/ali storitve svojim kupcem prodajajo na odložen rok plačila.

Odkup terjatev je storitev, ki je koristna za vsa podjetja (mala, srednje velika, hitro rastoča podjetja), ki potrebujejo finančna sredstva v najkrajšem možnem času in ne šele ob zapadlosti. Le-ta lahko znaša od 30 pa vse tja do 90 in več dni.

Odkup terjatev je priporočljivo uporabiti takrat, ko podjetje čim prej potrebuje finančna sredstva in ima terjatev z zapadlostjo. Dolgo čakanje na sredstva namreč vpliva na denarni tok podjetja in likvidnost. Izboljšanje likvidnosti pa vpliva tudi na izboljšanje bonitete podjetja ter posledično tudi na rast in širitev podjetja.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Odkup terjatev predstavlja kratkoročno obliko financiranja. Pri odkupu terjatev gre praviloma za enkraten dogodek. Kadar so potrebe po financiranju dolgoročne, pa govorimo o dolgoročni oz. v primerjavi z odkupom terjatev o “širši” obliki financiranja – faktoringu.

Faktoring oz. factoring kot alternativna oblika financiranja predstavlja dolgoročno obliko financiranja podjetja in omogoča financiranje enega ali več kupcev za daljše časovno obdobje, pri čemer je časovno obdobje določeno s pogodbo, ki jo podjetje sklene s faktoring hišo (Prva finančna agencija).

Faktoring je finančna storitev, ki je priljubljena predvsem pri malih, srednje velikih ter hitro rastočih podjetjih. Le-ta omogoča, da si podjetje v krajšem časovnem obdobju zagotovi stabilen denarni tok.

Faktoring kot finančni instrument za podjetje predstavlja celostno rešitev za upravljanje s tveganji neplačil, saj v določenih oblikah (mednarodni faktoring) omogoča zavarovanje pred tveganjem neplačil kupcev – tj. zavarovanje terjatev, odkup terjatev ter oceno tveganja oz. preverbo bonitetne ocene poslovnega partnerja v eni rešitvi.

Podrobneje boste lahko o vrstah faktoringa brali v naslednjem poglavju.

Koliko vrst faktoringa poznamo?

faktoring-domaci-dobaviteljski-mednarodni

Faktoring velja za ustaljeno in močno razvejano obliko financiranja podjetij. Posledično obstaja več vrst faktoringa, ki so se razvile predvsem zaradi različnih potreb gospodarstva. Faktoring se kot oblika financiranja prilagaja potrebam podjetij po hitri rešitvi za stabilen denarni tok in izboljšanje likvidnosti podjetja.

Kot družba za unovčevanje terjatev, Prva finančna agencija ponujamo domači, mednarodni in dobaviteljski faktoring.

Domači faktoring

Domači faktoring predstavlja obliko financiranja, s katero je mogoče financiranje terjatev oz. natančneje, poplačilo terjatev, ki jih ima podjetje do kupca. Omogoča do 100% poplačilo posamezne terjatve.

Domači faktoring poteka v obliki neposrednega (direktnega) faktoringa oziroma enofaktorskega sistema, pri katerem je v poslu udeležen zgolj en faktor (npr. Prva finančna agencija).

Potek postopka za domači faktoring:

domaci-faktoring

Prodajalec na podlagi pogodbe kupcu dobavi blago in/ali izvede storitev na odloženo plačilo ter mu izstavi fakturo.

Prodajalec (upnik) želi plačilo za dobavo blaga in/ali opravljeno storitev v najkrajšem možnem času, zato sklene pogodbo s faktorjem (faktoring družbo) in odstopi svojo terjatev do kupca ter predloži dokazilo o obstoju terjatev – kopijo računa (fakture).

Faktor (faktorinška družba) praviloma v zelo kratkem času nakaže denar prodajalcu (odstopniku terjatve) v vrednosti do 100% (znesek zmanjšan za provizijo in ddv).

Ob nastopu roka plačila, je kupec blaga/storitev (dolžnik) tisti, ki poravna plačilo faktorinški družbi.

Faktor nato z upnikom (odstopnikom terjatve) uredi poračun in mu nakaže preostalo vrednost terjatev. 

Mednarodni faktoring

Mednarodni faktoring za razliko od domačega faktoringa omogoča financiranje terjatev do tujih kupcev in predstavlja sodoben način financiranja slovenskih izvoznikov na hiter in enostaven način.

Prva finančna agencija smo kot članica mednarodne organizacije za faktoring FCI (Factors Chain International) z več kot 400 člani (faktoring hiše in banke) v 90 državah sveta. Združenje FCI članom zagotavlja edinstveno mrežo za sodelovanje na področju čezmejnega faktoringa v obliki zavarovanja in financiranja terjatev.

V sklopu finančne storitve “mednarodni faktoring” lahko faktoring družba (npr. Prva finančna agencije) prevzame celotno tveganje neplačila terjatev zaradi trajne ali začasne plačilne nesposobnosti tujega kupca. Hkrati pa faktorinška družba poskrbi za unovčitev oziroma izplačilo 100% vrednosti terjatev. Več o tem si preberite na podstrani “Zavarovanje terjatev.

Dobaviteljski faktoring

Dobaviteljski faktoring predstavlja finančno storitev oz. način financiranja, ko dobavitelja ob zapadlosti ali ob dogovorjenem roku namesto podjetja, poplača faktorinška družba. Podjetje pa nato obveznost z odloženim rokom plačila poravna faktorinški družbi.

Na ta način lahko podjetje svojim kupcem ponudi odlog plačila in si s tem poveča konkurenčnost na prodajnem trgu.

Financiranje terjatev z uporabo faktoringa: kakšne so glavne prednosti in slabosti faktoringa?

financiranje-terjatev-faktoring

Faktoring ima nedvomno več prednosti, kot npr. klasična oblika posojil (kredit). Ena izmed prednosti je zagotovo ta, da omogoča hitro financiranje (možno celo v roku 24 ur) in da so birokratski postopki bistveno enostavnejši, kot pri najemu kredita na banki. 

Ostale prednosti so:

  • Možnost financiranja kadarkoli in brez zadolževanja;
  • Financiranje, ko podjetje potrebuje denar za prodor na nove trge;
  • Manjša potreba po zadolževanju – izboljšanje bonitete in ohranjanje limita pri bankah;
  • Ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa;
  • Večja predvidljivost denarnega toka – lažje načrtovanje denarnega toka in hitrejše obračanje sredstev.

Financiranje terjatev s pomočjo storitev “odkup terjatev oz. prodaja terjatev” in “faktoring” predstavlja odlično rešitev za vsa podjetja, ki si želijo izboljšati denarni tok podjetja in likvidnost podjetja. Več o izboljšanju likvidnosti si lahko preberete v prispevku “Izboljšanje likvidnosti podjetij”.

Pri tem faktoring zagotovo velja za eno izmed pomembnejših ukrepov za izboljšanje likvidnosti, saj si lahko podjetje kot že omenjeno, z uporabe le-tega v zelo kratkem času zagotovi svež denarni tok in izboljša likvidnost.

S pridobitvijo svežega denarnega toka lahko podjetje še naprej nemoteno posluje. Dodatno lahko pridobi nove priložnosti za investicije in širitev svoje dejavnosti na trgu. 

Sveža denarna sredstva podjetju med drugim omogočajo tudi to, da lahko predčasno poplača svoje dobavitelje in s tem pridobi boljše pogoje poslovanja in dodaten popust (sconto).

 

Tekom prispevka smo pisali o tem, kako pomembno je financiranje terjatev. Dodatno smo omenili tudi, na kak način lahko s finančnima storitvama (faktoring, odkup terjatev) podjetje izboljša lastno likvidnost oz. likvidnost podjetja in poskrbi za svež denarni tok. V kolikor tudi vas zanimajo alternativni in predvsem hitrejši načini financiranja, smo vam z veseljem na voljo za vsa vprašanja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija