Dolgi plačilni roki v Sloveniji vodijo do zamud pri plačilu

V prispevku naslavljamo tematiko “plačilni roki v Sloveniji”. Ti so v osnovi nesorazmerno dolgi in posledično povzročajo težave z likvidnostjo podjetij. Spoznajte ukrepe, s pomočjo katerih je mogoče poskrbeti, da likvidnost vašega podjetja kljub daljšim plačilnim rokom ostane še naprej neokrnjena. 

likvidnost-podjetja

Poslovno okolje je prežeto z različnimi negotovostmi. Dodatno se negotovosti poglabljajo tekom trenutnih gospodarskih razmer, ki so posledica pandemije Covid-19, rusko-ukrajinskega konflikta, rasti cen energentov, surovin in prehranskih izdelkov itd.

Podjetja dandanes delujejo na način, da za prodano blago in/ali opravljeno storitev prejmejo plačilo z zamikom. To pomeni, da podjetja svojim kupcem odobrijo plačilo na odložen rok plačila. Odložen rok plačila pomeni, da podjetje na plačilo čaka od 30 do 90 ali celo več dni. Kot je že splošno znano, dolgo čakanje na plačilo povzroča motnje v denarnem toku in vpliva na likvidnost podjetja. Dolgi plačilni roki v Sloveniji vodijo do zamud pri plačilu računov.

V primeru, ko podjetja zamujajo s plačilom ali plačila nikoli ne izvedejo, pojav imenujemo plačilna nedisciplina. Le-ta velja za pogost in negativno sprejet pojav v slovenskem poslovnem okolju. Razlogi za plačilno nedisciplino (zamujanje s plačili, neplačilo) so različni.

Najpogostejši je insolventnost podjetja, ki pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost podjetja.

Sledi mu razlog slabe terjatve s strani lastnih kupcev, kar pomeni, da podjetje ne more plačati terjatev dobavitelju, če tudi sam ne prejme plačil s strani svojega kupca.

To lahko poimenujemo kot pojav ustvarjanja verige zapadlih terjatev. Razlog za neplačilo terjatev je tudi ta, da nekatera podjetja namenoma ne poravnajo plačila v dogovorjenem roku. 

Zagotovo obstajajo še drugi razlogi za neplačilo terjatev, ki jih danes nismo omenili.

Podjetja, ki plačil ne pridobivajo redno, so tako izpostavljena likvidnostnim težavam, višjim stroškom obresti v primeru zadolžitve pri bankah, izpadu dobička itd. Dodatno pa se zaradi slabe likvidnosti soočajo z zmanjšanim obsegom investicij in manjšo/počasnejšo splošno rastjo podjejta.

Dolgi plačilni roki v Sloveniji: Kako jih je mogoče premagati in kako doseči izboljšanje likvidnosti?

izboljsanje-likvidnosti

Podjetja težijo k stalni rasti in razvoju. Mnogokrat si vodstva podjetij želijo, da bi lahko bila deležna novih poslovnih priložnosti in s tem novih investicij. A nemalokrat se zgodi, da njihova likvidna sredstva ne pokrivajo potreb po stroških investicije. V takem primeru se ustvari potreba po obratnem kapitalu. 

Potrebo po obratnem kapitalu je mogoče dokaj hitro zadovoljiti s pomočjo različnih finančnih storitev, ki jih mi kot finančna hiša ponujamo svojim strankam.

V naši branži so hitrost, prilagodljivost in kakovost izvedenih storitev izjemno cenjene. Vse to na dnevni ravni nudimo svojim strankam. Naše storitve strankam približamo na način, da skupaj izberemo tisto, ki je najbolj primerna glede na specifičnost primera in potreb posamezne stranke.

Naše stranke želijo izboljšati likvidnost lastnih podjetij, zato jim približamo različne ukrepe za izboljšanje likvidnosti. Med najpomembnejši ukrep za izboljšanje likvidnosti štejemo finančno načrtovanje.

V mislih imamo predvsem planiranje prihodkov in odhodkov ter prepoznava potreb po morebitnih notranjih ali zunanjih virih financiranja. Velikokrat so prav plačilni roki tisti, ki povzročajo likvidnostne težave podjetij. Namreč na eni strani imajo podjetja s svojimi dobavitelji dogovorjene krajše plačilne roke (morebiti celo avansna plačila), sama pa so lastnim kupcem odobrila dolge plačilne roke, zaradi česar pride do neravnovesja in neusklajenosti denarnih tokov.

Motnje v denarnem toku vodijo v likvidnostne težave in rešitev za takšne težave sta med drugim tudi finančni storitvi odkup terjatev in faktoring, o katerih bomo pisali v naslednjem poglavju.

Dodatno pa k boljši likvidnosti pripomore tudi informacija o tem, kako poslujejo poslovni partnerji izbranega podjetja. Iz tega razloga našim strankam pred vstopom v vsak posel svetujemo, da preverijo bonitetne informacije lastnega poslovnega partnerja in ocenijo tveganje poslovanja z njim.

Kako odkup terjatev in faktoring izboljšata likvidnost podjetij?

odkup-terjatev-faktoring

Veriga neplačanih zapadlih terjatev pa tudi dolgi plačilni roki lahko podjetjem povzročata številne težave, zaradi česar se ta soočajo z likvidnostnim primanjkljajem in nezmožnostjo izpolnitve obveznosti pri lastnih dobaviteljih, izplačila plač zaposlenim, poplačilu davka, stroškov itd.

V tem poglavju predstavljamo finančni storitvi, ki sta v slovenskem poslovnem okolju zelo priljubljeni. Imenujemo ju odkup terjatev in faktoring. Obe omenjeni obliki financiranja omogočata, da podjetja račune, ki so jih izstavila, takoj prodajo finančni hiši oz. faktoring hiši in jih v najkrajšem možnem času spremenijo v likvidna sredstva.

S to potezo vplivajo na to, da ni več potrebno čakati na plačilo terjatev 30, 60, 90 ali celo več dni, zaradi česar izboljšajo likvidnost in stabilnost denarnega toka. Hkrati pa pridobijo sveža likvidna sredstva s pomočjo katerih lahko predčasno poravnajo dobavitelja, zaradi česar so nagrajena s popustom (cassa sconto), ali pa sredstva vložijo v nadaljnji razvoj in rast podjetja.

Odkup terjatev in faktoring sta obliki financiranja, s pomočjo katerih podjetja lažje načrtujejo denarni tok, pridobijo dodaten popust in boljše plačilne pogoje pri dobavitelju, povečajo konkurenčnost, saj lahko lastnemu kupcu ponudijo daljši plačilni rok, povečajo obratni kapital ter z ohranijo dober poslovni odnos z lastnimi dobavitelji.

 Zakaj je preverba bonitete poslovnega partnerja ključ do zmanjšanja tveganja poslovanja?

bonitete-poslovnega-partnerja

Vodstvo podjetja se dnevno spopada s konstantnim krmarjenjem med različnimi obveznostmi, pri čemer mu lahko lahko premišljeno in učinkovito upravljanje likvidnosti podjetja precej pripomore.

Na mesečni ravni se določene obveznosti ponavljajo. V mislih imamo predvsem obveznosti do zaposlenih (plače), obveznosti do dobaviteljev, obratovalni stroški itd.

Skrb za lastno likvidnost in zmožnost poravnanja tekočih stroškov je tako za vsako podjetje visoko na seznamu najpomembnejših opravil.

“Najhitrejši indikator tveganja glede plačilne (ne)discipline lahko obstoječega ali bodočega poslovnega partnerja preverite tako, da v aplikaciji našega sestrskega podjetja, imenovani EBONITETE.SI  poiščete oceno plačilnih navad oziroma plačilni indeks.”

Poleg skrbi za lastno likvidnost, je vodstvo podjetja primorano svojo pozornost usmeriti v spremljanje poslovanja obstoječega ali bodočega poslovnega partnerja. Na tem mestu ciljamo predvsem na preverbo bonitete podjetij oz. bonitetno oceno poslovnega partnerja.

Le-ta predstavlja zbir finančnih in nefinančnih podatkov, ki jasno prikažejo celovito sliko poslovanja poslovnega partnerja.

Celovito sliko o poslovanju izbranega podjetja je mogoče ustvariti s pomočjo enotne bonitetne ocene. Slednjo je mogoče preveriti v aplikaciji EBONITETE.SI. Obenem je smiselno omeniti, da prav bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki ga strokovno imenujemo bonitetna ocena. 

S preverbo bonitetne informacije oziroma bonitete poslovnega partnerja je mogoče (sicer posredno) vplivati na lastno likvidnost. Slednja je namreč odvisna od plačilnih navad izbranega poslovnega partnerja.

Edina in prava pot vsakega uspešnega podjetja je ta, da pred vsakim novim poslom  preveri boniteto poslovnega partnerja in na ta način omeji in zmanjša tveganje svojega poslovanja na minimum.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

 

Sklepna misel

Tekom celotnega prispevka smo spoznali, da so dolgi plačilni roki v Sloveniji pereč problem, saj povečujejo možnosti za pojav plačilne nediscipline.

Kot finančna hiša svojim strankam ponujamo številne finančne storitve. Med njimi smo v tokratnem zapisu izpostavili dve (odkup terjatev in faktoring), ki sta glede na dane gospodarske razmere najbolj primerni in je mogoče s pomočjo njiju uspešno kljubovati težavam z likvidnostjo in s stabilnostjo denarnega toka zaradi dolgih plačilnih rokov.

Dodatno pa omenili še pomembnost preverbe bonitete obstoječega ali bodočega poslovnega partnerja, s čimer se zmanjša tveganje poslovanja z njim ter poskrbi za (lastno) neokrnjenost likvidnosti.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija