Ugodna posojila za podjetja za premostitev likvidnostnih težav?

Če vas zanima, kako ugodna posojila za podjetja pripomorejo k likvidnosti podjetij, vas vabimo k branju tega prispevka.

ugodna-posojila-za-podjetja

Posojila za podjetja predstavljajo vrsto dolga, ki je omejeno na točno določeno časovno obdobje. Vračilo dolga se lahko opravi v enem znesku ali se ga razporedi na obroke.

Ko omenjamo ugodna posojila za podjetja, imamo v mislih predvsem tista posojila, ki omogočajo nižjo stopnjo obresti. 

Posojilo namreč zahteva vračilo, ki je ekvivalentno količini izposojenih sredstev ali pa vračilo večje količine sredstev. Slednje je bolj običajna praksa in takšno vračilo imenujemo vračilo z obrestmi. 

Zanimivost posojila je tudi ta, da je lahko dano tako v denarnih kot nedenarnih sredstvih. V praksi je pogosto zmotna misel, da je posojilo enako kreditu. Omenjeni storitvi se razlikujeta predvsem v tem, kdo lahko nudi posojilo in kdo kredit.

Kredit je namreč vrsta posojila, ki ga lahko nudijo samo pravne osebe (hranilnice, bančne institucije, podjetja, ki ponujajo kredite). Posojilo na drugi strani pa lahko nudijo tako pravne kakor tudi fizične osebe.

Dodatno obstaja še ena razlika med omenjenima storitvama. Kredit je vrsta posojila za financiranje podjetij, ki je dano v denarju. To pomeni, da kreditojemalec prejme kredit s strani kreditodajalca v obliki denarnih sredstev.

Medtem, ko posojilo velja za širši pojem in je dano tako v denarnih kot tudi v nedenarnih sredstvih.

Posojila za podjetja ter tudi ugodna posojila se koristijo za premostitev finančnih težav, za financiranje dobaviteljev, za izboljšanje likvidnosti podjetij, stabilnost denarnega toka itd.

Če med klasična posojila štejemo kredit in lizing, pa med alternativo kreditu štejemo faktoring in odkup terjatev. Predstavljata odlično rešitev za zagotavljanje likvidnosti malih, srednje velikih in hitrorastočih podjetij in omogočata stabilnost denarnega toka.

V čem je prednost alternativnih oblik financiranja (odkup terjatev oz. prodaja terjatev, faktoring/facotring) pred »običajnimi« posojili?

odkup-terjatev-faktoring

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev in faktoring/factoring sta obliki financiranja, ki imata v odnosu do kredita veliko prednosti. Obe obliki financiranja je mogoče urediti v sorazmerno kratkem časovnem obdobju (tudi v roku 24 ur).

Zahtevna in temeljita birokracija pri kreditu in lizingu povzroča dolgotrajne postopke in je na odobritev potrebno čakati dlje časa.

Naslednja prednost je ta, da je za odkup terjatev in faktoring potrebno priložiti bistveno manj dokumentacije, dovolj je namreč le predložitev računa, ki priča o obstoju terjatev.

Krediti zahtevajo tudi ustrezno zavarovanje, kar hitro rastočim in “startup” podjetjem še dodatno oteži možnost pridobitve kredita.

Da bi bolje razumeli, kaj predstavljata alternativni obliki financiranja “odkup terjatev” in “faktoring” ju bomo na tem mestu poskušali razložiti na enostaven način.

Odkup terjatev predstavlja pravni posel, kjer izbrano podjetje v želji po pridobitvi svežih denarnih sredstev, proda vse svoje nezapadle terjatve do kupcev specializirani faktoring družbi.

Ob tem nezapadlost terjatev pomeni, da rok plačila računa še ni potekel. Ko govorimo o faktoringu, ki poleg odkupa terjatev v eni rešitvi ponuja še zavarovanje terjatev (v sklopu mednarodnega faktoringa) ter preverbo bonitete v aplikaciji E BONITETE.SI, ki jo je razvilo naše sestrsko podjetje.

Faktoring kot celovita rešitev za obvladovanje tveganja neplačil

Za faktoring lahko brez dvoma trdimo, da gre za celovito rešitev obvladovanja tveganja neplačila. Več o tem bomo pisali v naslednjem poglavju.

Faktoring/factoring v svojem bistvu omogoča odkup terjatev do enega ali več kupcev na daljše časovno obdobje. Omogoča večjo predvidljivost in hitro obračanje sredstev. Najpogosteje se  prav tako kot odkup terjatev, uporablja takrat, ko podjetja s svojimi kupci poslujejo na odložen rok plačila. Slednja trditev pomeni, da morajo na lasten denar čakati od 30, 60, 90 ali celo več dni.

Faktoring velja za zelo priljubljeno storitev za financiranje malih podjetij, prav tako pa tudi za financiranje srednje velikih in hitro rastočih podjetij.

V kolikor vas zanima več o tematiki, ki se nanaša na terjatev banke, vas vabimo k branju prispevka “Terjatev banke ali terjatev faktoring hiše?

Kako k izboljšanju likvidnosti in stabilizaciji denarnega toka pripomore kompenzacija ali pobot terjatev?

izboljsanje-likvidnosti-kompenzacija-pobot-terjatev

Na tem mestu je smiselno omeniti še en pravni posel, katerega sicer ne moremo opredeliti kot “klasični” vir financiranja podjetja, definitivno pa lahko slednji bistveno pripomore k izboljšanju likvidnosti in stabilizaciji denarnega toka.

Omenjen vir financiranja imenujemo kompenzacija oz. pobot terjatev. Pobot (kompenzacija) je oblika, kjer prenehata dve ali več obveznosti v medsebojnem razmerju dveh strank iz različnih pravnih naslovov. Pobot je torej oblika prenehanja obveznosti. Oziroma prenehanje nasprotnih terjatev med dvema strankama, kjer obe nastopata v vlogi upnika in dolžnika.

Kdaj zmanjšana likvidnost postane težava?

likvidnost-podjetja

Zmanjšana likvidnost postane težava takrat, ko podjetje zaradi nezadostne količine likvidnih sredstev ne zmore poravnati vseh tekočih obveznosti do svojih poslovnih partnerjev.

Omenjen scenarij se pogosto odvije takrat, ko podjetje sodeluje s svojimi kupci na način, da za prodano blago in/ali opravljeno storitev nudi odlog plačila.

Odlog plačila kot že omenjeno v enem izmed prejšnjih poglavij, povzroča, da podjetja na lasten denar čakajo od 30, 60, 90 in več dni, dolgi plačilni roki v Sloveniji pa imajo zagotovo vpliv na likvidnost in stabilnost denarnega toka.

Dolgi plačilni roki v Sloveniji namreč vodijo v zamude s plačilom pa tudi v možnost neplačila, ker pomeni, da podjetje od kupca nikoli ne prejme plačila za prodano blago in/ali opravljeno storitev, kar poimenujemo tudi plačilna nedisciplina.

Medtem, ko podjetje čaka na denar, pa ima na drugi strani tudi samo obveznosti do lastnih dobaviteljev, zaposlenih itd. 

Iz tega razloga se podjetja odločajo za koriščenje oblik financiranja “odkup terjatev” in “faktoring”. Obe obliki omogočata, da podjetje za prodane terjatve v sorazmerno kratkem časovnem obdobju prejme denarna sredstva, ki jih lahko uporabi zato, da pri dobavitelju koristi popust za predčasno plačilo, da poplača zaposlene ali za nadaljnje investicije.

Sveža denarna sredstva podjetju omogočajo, da ostane likvidno, s čimer je prav tako mogoče zagotoviti solventnost podjetja oz. dolgoročno plačilno sposobnost.

Glede na zapisano ugotavljamo, da je skrb za lastno likvidnost izjemno pomembna, prav tako pa tudi kvalitetno upravljanje terjatev, s pomočjo katerih je mogoče lažje usklajevati prihodke in odhodke podjetja.

Lastna likvidnost je odvisna od plačilnih sposobnosti poslovnega partnerja, zato v naslednjem poglavju naslavljamo pomembnost preverbe bonitete v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI.

Na kakšen način E BONITETE.SI predstavlja orodje za zmanjšanje in obvladovanje tveganja poslovanja?

e-bonitete.si

E BONITETE.SI predstavlja ključno bonitetno orodje oz. aplikacijo, ki omogoča zmanjšanje ter obvladovanje tveganja poslovanja. Njena prednost je v tem, da v vsakem trenutku razkriva vse pomembne bonitetne informacije o obstoječem ali potencialnem poslovnem partnerju. Dodatno pa tudi to, da so vse poslovne informacije zbrane na enem mestu.

Dostopnost do vseh poslovnih informacij na enem mestu omogoča, da lahko podjetje kadarkoli preveri finančno zanesljivost vseh svojih poslovnih partnerjev.

S preverbo bonitete v danem trenutku je mogoče pridobiti celovito sliko o poslovanju partnerja. Zaradi tega lahko z zagotovostjo trdimo, da je preverba poslovanja in ocena tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem najboljša preventiva oz. ukrep za ohranjanje lastne likvidnosti še preden s slednjim podjetje vstopi v nov posel.

Ob tem je smiselno omeniti, da bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki ga strokovno imenujemo bonitetna ocena.

Podjetja dandanes ničesar ne prepuščajo naključjem. V posel vstopajo z veliko mere varnosti, saj lastnega kupca predhodno preverijo, s čimer zmanjšajo in omejijo tveganja lastnega poslovanja na minimum. 

V kolikor pa pri preverbi bonitete oz. bonitetne ocene poslovnega partnerja odkrijejo, da ta nedosledno izvaja plačilne obveznosti do lastnih dobaviteljev, se lahko dodatno zavarujejo na način tako, da si uredijo zavarovanje terjatev ali pa od poslovnega partnerja (kupca) zahtevajo, da del vrednosti računa plača v naprej (plačilo predračuna oziroma avansno plačilo).

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

 

Poslovanje je v danih razmerah precej tvegano in negotovo, zato vsem svojim strankam svetujemo dosledno preverjanje bonitete poslovnih partnerjev v aplikaciji E BONITETE.SI

Ugodna posojila za podjetja so odlična rešitev za izboljšanje likvidnosti podjetij. Preverite katera izmed finančnih storitev, ki jih nudimo lastnim strankam, je glede na vaše potrebe najbolj primerna. 

V kolikor se v vas poraja dvom o tem, kakšno finančno storitev potrebujete, vas vabimo, da se nam oglasite. Z veseljem vam bomo pomagali.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija