pisarna

Basic information

PRVA FINANČNA AGENCIJA, družba za unovčevanje in odkup terjatev d.o.o.

Skrajšana firma: PRVA FINANČNA AGENCIJA d.o.o.

Naslov: Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana

Podružnica: Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš

Davčna št.: 45317852

Matična št.: 2095343

Transakcijski računi ( IBAN ):

Nova Ljubljanska banka d.d.

SI56 0228 0025 5455 636

Nova kreditna banka Maribor d.d.

SI56 0451 5000 1206 994

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,št. 1/42866/00, Srg 2005/11287.

Direktorici družbe:

Dragica Razboršek, univ.dipl.ekon.

Nada Škoberne, univ.dipl.ekon.

We are successfully collaborating with thousands of companies and sole proprietors in Slovenia and abroad.

Contact us in order to find the best solution for your company.

Factoring is a flexible and fast service compared to standard methods of financing through bank loans, which can be adjusted to the needs of the client.

Nada Škoberne
Nada Škoberne, Ba of Economics

Searching for a solution?

Prva finančna agencija