zavarovanje-terjatev

Zavarovanje terjatev

Zavarovanje terjatev pomeni, da so vaše terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred tveganjem neplačila s strani tujega kupca.
Poplačilo vaših terjatev do kupcev v tujini je zagotovljeno tudi v primeru, če vaš kupec svojih obveznosti ne poravna, in celo v primeru njegove insolventnosti.

Predmet zavarovanja v sklopu storitve mednarodnega faktoringa so le terjatve do kupcev v tujini.

Zavarovanje terjatev vam ponudimo po predhodni preverbi tujega kupca in do višine kreditnega limita, ki ga določimo na podlagi presoje bonitete kupca.

100-odstotno izplačilo v primeru neplačila kupca oziroma njegove insolventnosti (pri klasičnih zavarovanjih je to kritje maksimalno. 85-odstotno)

Zavarovanje enega ali več kupcev
(klasična zavarovanja terjajo zavarovanje celotnega portfelja kupcev)

Brezplačno preverjanje limitov (običajno se cene gibljejo od 20 EUR naprej)

Vključuje
zavarovanje in financiranje
(zavarovalnice ne ponujajo financiranja terjatev)

Za izterjavo terjatev skrbi faktoring hiša (pri zavarovalnici mora za izterjavo običajno poskrbeti zavarovanec sam)

Zavarovanje terjatev je najzanesljivejša oblika zavarovanja vašega premoženja zoper morebitno neplačilo vašega kupca. Izkoristite ga!

Za pripravo ponudbe izpolnite Obrazec za pripravo ponudbe.

Seznam držav, kjer vas lahko podpremo preverite tukaj – SEZNAM DRŽAV.

Kako poteka zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev

Potek posla:

1. Podjetje želi zavarovanje pred neplačilom kupca iz tujine.
2. Prva finančna agencija (PFA) preveri možnost pridobitve limita zavarovanja plačila za kupca pri uvoznem faktorju v tujini.
3. Uvozni faktor odgovori PFA: 100-odstotna odobritev/delna odobritev/zavrnitev limita zavarovanja plačila.
4. Podjetje dobavi kupcu blago/storitev in mu izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.
5. Podjetje pošlje izdan račun PFA.
6. Kupec poravna račun uvoznemu faktorju ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.
7. V primeru zamude plačila uvozni faktor urgira za plačilo pri tujem kupcu.
8. Po prejemu plačila s strani kupca oz. najkasneje 120 dni po zapadlosti računa uvozni faktor nakaže plačilo PFA.
9. PFA izplača podjetju vrednost računa, ko ga prejme od uvoznega faktorja.

V primeru neplačila tujega kupca podjetju 120. dan po zapadlosti terjatve izplačamo 100% vrednosti terjatve.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Preverite možnosti za zavarovanje terjatev.

Prva finančna agencija