dobaviteljski

Mednarodni faktoring

Mednarodni faktoring (financiranje terjatev do tujih kupcev) predstavlja sodoben način financiranja slovenskih izvoznikov na hiter in enostaven način.

Smo članica mednarodne organizacije za faktoring – FCI (Factors Chain International), ki ima več kot 400 članov (faktoring hiše in banke) v 90 državah sveta. Združenje zagotavlja članom edinstveno mrežo za sodelovanje na področju čezmejnega faktoringa v obliki zavarovanja in financiranja terjatev.

Kot članica združenja podjetjem izvoznikom ali uvoznikom poleg domačega faktoringa ponujamo mednarodni faktoring.

V sklopu mednarodnega faktoringa lahko prevzamemo celotno tveganje neplačila terjatev zaradi trajne ali začasne plačilne nesposobnosti tujega kupca in poskrbimo za unovčitev oziroma izplačilo 100% vrednosti terjatev. Več o tem: zavarovanje terjatev.

 

Za pripravo ponudbe izpolnite Obrazec za pripravo ponudbe.

Preverite seznam držav, kjer vam lahko ponudimo storitev mednarodnega faktoringa: SEZNAM DRŽAV.

Kako poteka mednarodni faktoring?

mednarodni

Potek posla:

1. Podjetje želi financiranje.
2. Prva finančna agencija (PFA) preveri možnost odobritve limita financiranja in zavarovanja plačila za kupca pri uvoznem faktorju v tujini.
3. Uvozni faktor odgovori PFA: 100-odstotna odobritev/delna odobritev/zavrnitev limita financiranja in zavarovanja.
4. Podjetje dobavi kupcu blago/storitev in mu izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.
5. Podjetje pošlje izdan račun PFA.
6. PFA pred zapadlostjo računa podjetju izplača do 95 % vrednosti računa.
7. Kupec poravna račun uvoznemu faktorju ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.
8. Uvozni faktor nakaže plačilo PFA.
9. PFA izplača podjetju preostalo vrednost računa.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Kontaktirajte nas in preverite možnosti izvedbe mednarodnega faktoringa.

Prva finančna agencija