E. KOMPENZACIJE d.o.o.

Imate težave z neplačevanjem ali zamudami pri plačilih vaših kupcev, kar vam povzroča težave pri poravnavanju vaših obveznosti?

Pridružite se sistemu eKompenzacije.com. Sistem uporablja že več kot 9000 slovenskih podjetij.

Prednosti storitev eKompenzacije.com:

  • V pobote se lahko vključijo samostojni podjetniki in vse pravne osebe, torej vsi gospodarski subjekti
  • Višina posamezne prijavljene obveznosti ni omejena
  • Omogoča poravnavanje medsebojnih obveznosti brez likvidnih sredstev
  • Omogoča pravočasno poravnavanje terjatev in obveznosti
  • Omogoča ohranjanje dosedanjih blagovnih tokov med vsemi gospodarskimi subjekti (večjimi in manjšimi, dobrimi in slabimi)
  • Pridobitev članstva je brezplačna, provizija pa neprimerno manjši strošek kot morebitna izterjava terjatev po sodni poti

Včlanite se v eKompenzacije.com in unovčite svoje terjatve.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija