dobaviteljski

Domači faktoring

Ko potrebujete finančna sredstva, si zagotovite predčasno poplačilo svojih terjatev,  tudi v višini do 100 % zneska posamezne terjatve. Morebitni preostanek vrednosti terjatve dobite poravnan ob dejanski zapadlosti terjatev oziroma takrat, ko mi kot faktoring hiša prejmemo plačilo s strani vašega kupca.

Za domači faktoring se podjetja odločijo zaradi zagotovitve likvidnih sredstev po isti ceni tudi v času pomanjkanja denarja na trgu.

Prednosti faktoringa:

Možnost financiranja kadarkoli in brez zadolževanja

Financiranje, ko potrebujete denarna sredstva za prodor na nove trge

Manjša potreba po zadolževanju – izboljšanje bonitete in ohranjanje limita pri bankah

Ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa

Večja predvidljivost denarnega toka – lažje načrtovanje denarnega toka in hitrejše obračanje sredstev

Kako poteka domači faktoring?

Potek za domači faktoring - Prva finančna agencija

Potek posla:

1. Podjetje želi financiranje na podlagi terjatev do kupca v Sloveniji.
2. Podjetje dobavi blago/storitev in izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.
3. Podjetje pošlje izdan račun Prvi finančni agenciji (PFA).
4. PFA pred zapadlostjo računa podjetju izplača do 100 % vrednosti računa.
5. Kupec poravna račun PFA ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.
6. PFA izplača podjetju preostalo vrednost računa.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija