Dobaviteljski_faktoring_prvafina

Dobaviteljski faktoring

Dobaviteljski faktoring je način financiranja, kjer dobavitelja ob zapadlosti ali ob dogovorjenem roku namesto vas poplačamo mi, vi pa obveznost poravnate nam z odloženim rokom plačila. Ob tem lahko svojim kupcem ponudite odlog plačila in s tem povečate svojo konkurenčnost na prodajnem trgu.

Prednosti dobaviteljskega faktoringa:

Obveznosti podjetja do dobavitelja poplačamo mi, podjetje plača svojo obveznost z odloženim plačilom

Ker obveznosti podjetja do dobavitelja pred valuto poplačamo mi, podjetje doseže dodatne popuste (kasa skonto)

Manjša potreba po zadolževanju

Podjetje lahko svojemu kupcu ponudi daljše plačilne roke – konkurenčnost na trgu

Obvladovanje in načrtovanje denarnega toka po lastni meri

Izogibanje stroškov akreditivov in bančnih garancij, ki bi jih lahko dobavitelj zahteval

Komu je namenjen dobaviteljski faktoring?

a) Podjetjem, ki pri svojih dobaviteljih še ne uživajo zaupanja za prodajo z odloženim rokom plačila
b) Podjetjem, ki ne želijo zniževati kreditnega potenciala
c) Podjetjem, ki želijo učinkovito obvladovati svoj denarni tok

Izkoristite možnosti in nas kontaktirajte.

Kako poteka dobaviteljski faktoring?

dobaviteljski

Potek posla:

1. Podjetje naroči izdelke pri dobavitelju in z njegove strani prejme za dobavljeno blago/opravljeno storitev račun z dogovorjeno zapadlostjo.
2. Podjetje pošlje dobaviteljev račun Prvi finančni agenciji (PFA).
3. PFA po dogovoru s podjetjem poravna račun dobavitelju pred oziroma najkasneje ob zapadlosti.
4. Podjetje plača obveznost PFA z odloženim rokom plačila.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Preverite možnosti dobaviteljskega faktoringa in nas kontaktirajte.

Prva finančna agencija