novica4

Odkup terjatev ~ Prodaja terjatev

Poslujete s kupci na odloženi rok plačila 30, 60, 90 ali več dni?

Potem to vsekakor vpliva na vaš denarni tok.

Da lahko posli nemoteno tečejo naprej, je odprodaja nezapadlih terjatev pravi način za izboljšanje likvidnosti, rast in uspešno poslovanje vašega podjetja.

Odkup terjatev vam prinaša:

Ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa

Lažje načrtovanje in uravnavanje denarnega toka

Hitrejše obračanje sredstev

Izboljšanje finančnih kazalnikov v bilanci stanja

Ohranitev kreditnega limita pri banki

Ohranitev dobrih odnosov z vašimi strankami

Odkup terjatev (prodaja terjatev) je postopek, ki je zelo preprost, saj je treba predložiti le kopijo računa oziroma dokumentacijo, iz katere je razviden obstoj terjatev, ki se prodajajo. Vaše nesporne terjatve bomo odkupili na podlagi pogodbe, ki jo bomo sklenili z vami.

Ponujamo vam odkup nezapadlih terjatev, pri čemer je višina diskonta odvisna od zapadlosti terjatev, načina zapiranja terjatev, bonitete vašega dolžnika in načina odprodaje terjatve (z ali brez regresnega zahtevka). Diskont odkupa se dogovori za vsak primer posebej.

Kdaj uporabiti odprodajo terjatev in kaj odkup terjatev pomeni za vas?

  • Ko potrebujete denarna sredstva, imate pa terjatev z zapadlostjo, ki ne pokrije potrebe vašega denarnega toka.
  • Ko potrebujete denarna sredstva za širitev prodaje ali prodor na nove trge.

Odkup terjatev vam niža potrebe po dodatnem zadolževanju – izboljšanje bonitete in ohranjanje limita pri bankah. Vir financiranja so vaše terjatve in ne posojila.

Šest razlogov, zakaj odprodati terjatve naši družbi:

  • Odkupujemo terjatve do domačih in tujih kupcev
  • Spremljamo boniteto vaših dolžnikov
  • Izboljšamo vašo likvidnost
  • Zmanjšamo tveganje neplačil vaših kupcev
  • Pozitiven vpliv na vašo boniteto
  • Pridobitev denarnih sredstev je hitrejša kot pri bankah

Kako poteka odkup terjatev oz. prodaja terjatev?

Potek za odkup terjatev (prodaja terjatev) in odkup nezapadlih terjatev

Potek posla:

1. Podjetje dobavi blago/opravi storitev in izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.
2. Podjetje pošlje izdan račun Prvi finančni agenciji (PFA).
3. PFA podjetju izplača do 100 % vrednosti računa pred njegovo zapadlostjo.
4. Kupec poravna račun PFA ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.
5. PFA izplača podjetju preostalo vrednost računa.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija
ZAHTEVAJTE KLIC