odkup_terjatev_prodaja_terjatev

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev je eden izmed bolj efektivnih načinov za izboljšanje likvidnosti vsakega podjetja. Vas zanima ta sodobna finančna storitev in sam potek postopka za odkup nezapadlih terjatev?

Odkup terjatev ~ prodaja terjatev

Ali svojim kupcem prodajate blago oz. storitve z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 ali 120 dni)?
Potem to zagotovo vpliva na vaš denarni tok.

Potrebujete finančna sredstva že danes in ne šele ob zapadlosti terjatev čez 30, 60, 90 ali več dni?
Ne skrbite, ste na pravem mestu. Odkup terjatev oz. prodaja terjatev je lahko vaš najboljši vir financiranja.

Kdaj uporabiti odprodajo terjatev in kaj odkup terjatev pomeni za vas?

  • Ko potrebujete denarna sredstva, imate pa terjatev z zapadlostjo, ki ne pokrije potrebe vašega denarnega toka.
  • Ko potrebujete denarna sredstva za širitev prodaje ali prodor na nove trge.

Odkup terjatev vam niža potrebe po dodatnem zadolževanju – izboljšanje bonitete in ohranjanje limita pri bankah. Vir financiranja so v tem primeru vaše terjatve in ne posojila.

Ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa

Lažje načrtovanje in uravnavanje denarnega toka

Hitrejše obračanje sredstev

Izboljšanje finančnih kazalnikov v bilanci stanja

Ohranitev kreditnega limita pri banki

Ohranitev dobrih odnosov z vašimi strankami

Da lahko vaši posli nemoteno tečejo naprej, je prodaja oz. odkup nezapadlih terjatev pravi način za izboljšanje likvidnosti in bonitete vašega podjetja ter posledično tudi za rast in uspešno poslovanje le-tega.

So vaše terjatve do kupcev že zapadle? Preverite storitvi:

dolgi_placilni_roki_denar_takoj_prva_financna_agencija

Kaj pomeni odkup terjatev in kaj prodaja terjatev?

Pojma “odkup terjatev” in “prodaja terjatev” sta si izjemno blizu, saj v bistvu opisujeta isti pravni posel, le z različnega vidika oz. perspektive. Z vidika kupca terjatve (družba za unovčevanje terjatev) tako govorimo o odkupu terjatve, z vidika prodajalca terjatve (podjetje oz. upnik) pa je govora o prodaji terjatve.

Postopek odkupa terjatev je zelo preprost, saj je treba predložiti le kopijo računa oziroma dokumentacijo, iz katere je razviden obstoj terjatev, ki se prodajajo. Vaše nesporne terjatve bomo odkupili na podlagi pogodbe, ki jo bomo sklenili z vami.

Ponujamo vam odkup nezapadlih terjatev, pri čemer je višina diskonta odvisna od zapadlosti terjatev, načina zapiranja terjatev, bonitete vašega dolžnika in načina odprodaje terjatve (z ali brez regresnega zahtevka). Diskont odkupa se dogovori za vsak primer posebej.

Storitev odkupa terjatev oz. prodaje terjatev posledično predstavlja eno izmed možnosti kratkoročnega financiranja. V praksi to pomeni, da ste nekemu podjetju prodali blago ali storitev z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 ali več dni).

Ker si za dobro poslovanje vašega podjetja želite prejeti plačilo v najkrajšem možnem roku, imamo za vas rešitev: kratkoročno financiranje – odkup terjatev oz. odkup nezapadlih terjatev. Od vas odkupimo terjatev (takoj ko izstavite fakturo kupcu) na podlagi pogodbe, ki jo sklenemo.

Odkup terjatev [prodaja terjatev] koristi marsikatero manjše, srednje veliko podjetje in tudi hitro rastoča podjetja, ki stremijo k izboljšanju likvidnosti ter si omogočiti efektiven, varen in predvidljiv denarni tok.

Zakaj izbrati storitev odkupa terjatve?

TAKOJŠNJE IZPLAČILO
Izplačilo vaših nezapadlih terjatev z odloženim rokom plačila.

LIKVIDNOST
Vaše podjetje bo likvidno, saj ne boste potrebovali čakati na plačilo nezapadlih terjatev z odloženim rokom plačila s strani vašega kupca.

NEMOTEN DENARNI TOK
Enostavnejše planiranje in uravnavanje denarnih tokov.

NOVA POSLOVNA PRILOŽNOST
Si želite novih poslovnih priložnosti, vendar to ni mogoče, saj čakate na plačilo z odloženim rokom s strani vašega kupca?

DOBRA BONITETNA OCENA PODJETJA
Zaradi boljše likvidnosti bo prišlo tudi do izboljšanja vaše bonitetne ocene, napram slabši boniteti v primeru nelikvidnosti, vsled čakanja na plačilo nezapadlih terjatev s strani vašega kupca.

BOLJŠI POGOJI POSLOVANJA Z VAŠIMI DOBAVITELJI
Likvidnost vam omogoča pravočasno poravnavanje obveznosti do dobaviteljev in koriščenje popustov (“sconto”); v primeru predčasnih plačil.

MANJŠA POTREBA PO ZADOLŽEVANJU
Ne bo potrebe po zadolževanju v bančnih institucijah in ne bo potrebe po dolgotrajnih postopkih odobritve kratkoročnega posojila.

Šest razlogov, zakaj odprodati terjatve naši družbi:

  • odkupujemo terjatve do domačih in tujih kupcev,
  • spremljamo boniteto vaših dolžnikov,
  • izboljšamo vašo likvidnost,
  • zmanjšamo tveganje neplačil vaših kupcev,
  • pozitiven vpliv na vašo boniteto,
  • pridobitev denarnih sredstev je hitrejša kot pri bankah.

Odkup nezapadlih terjatev je storitev, ki morda na prvi pogled deluje kompleksna. Postopek je v resnici zelo enostaven. Spodaj bomo podrobno opisali primer poteka za odkup terjatev [prodaja terjatev].

Kako poteka postopek odkupa terjatev oz. prodaje terjatev?

Potek za odkup terjatev (prodaja terjatev) in odkup nezapadlih terjatev

KORAK 1:

Najprej svojemu kupcu izdate račun z dogovorjeno zapadlostjo za opravljeno storitev oz. dobavo blaga.

KORAK 2:

Fakturo/račun posredujete naši družbi Prva finančna agencija d.o.o.

KORAK 3

Naša družba potrdi odkup računa in pripravi dokumentacijo za odkup skupaj s pogodbo o odkupu terjatev. Dolžnik (vaš kupec) potrdi obstoj terjatev in potrdi obvestilo o odstopu terjatev.

Ko naša družba prejme podpisano dokumentacijo vam nakažemo do 100% vrednosti sredstev glede na višino fakture/računa, zmanjšano za našo provizijo s pripadajočim DDV.

KORAK 4:

Dolžnik/kupec naši družbi poravna plačilo v dogovorjenem roku.

KORAK 5:

Naša družba vam izplača preostalo vrednost računa/fakture.

Odkup nezapadlih terjatev [prodaja nezapadlih terjatev] za zdrav denarni tok

Vsako podjetje stremi k rasti in k uspešnemu poslovanju. In vsako podjetje si želi zdrav denarni tok. Nemalokrat pa se dogodi, da se uspešna domača in prav tako mednarodna podjetja srečujejo z velikimi izzivi financiranja poslovanja, saj dandanes kupci podaljšujejo plačilne roke ali pa k temu aktivno stremijo.

Medtem ko dobavitelji stremijo k temu, da bi bili plačilni roki čim krajši oz.si želijo za svoje produkte prejeti kar avansna plačila. V primeru ko drugemu podjetju prodate storitev ali blago z odloženim rokom plačila, lahko pri vas pride do pojava “likvidnostni manjko”, ki preprosto pomeni to, da je vaš denarni tok okrnjen in to lahko vpliva na vaše nadaljne poslovanje.

ZDRAV DENARNI TOK JE KLJUČEN ZA OBSTOJ PODJETJA

Zavedamo se, da je poleg zagotavljanja kratkoročnega financiranja (odkup terjatev) izjemno pomembno tudi dolgoročno financiranje in nenazadnje tudi zavarovanje terjatev.

V tem primeru govorimo o storitvi faktoring oz. factoring, ki je finančno orodje, s katerim lahko financiramo in zavarujemo vse terjatve (obstoječe in bodoče). Financiramo lahko terjatve vašega enega ali več kupcev in to daljše časovno obdobje.

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev je eden izmed učinkovitejših načinov za izboljšanje likvidnosti podjetja. Če tudi vas zanima prodaja terjatev oz. odkup nezapadlih terjatev, nam dovolite, da vam pomagamo najti optimalno rešitev. Pošljite povpraševanje ali pa nas enostavno pokličite na 08 200 37 00. Z veseljem vam bomo pomagali.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Podajte povpraševanje in si pridobite konkurenčno ponudbo za odkup terjatev.

Prva finančna agencija