VC Right Work Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija
Prva finančna agencija