Plačilna disciplina se je občutno izboljšala

Zaupanje glede plačil se vrača v Slovenijo

Precej boljšo plačilno disciplino kot v preteklosti zaznavajo tudi podjetja, ki podeljujejo bonitetne ocene oziroma odkupujejo terjatve. Plačilna disciplina je tako dobra, da zahteva po avansnih plačilih, ki so bila stalnica v prenekaterih panogah v preteklosti, zapušča poslovno okolje, okrepljeno zaupanje med poslovnimi subjekti pa dopušča dogovore o daljših plačilnih rokih kot v preteklosti.

»Letos po daljšem obdobju opažamo pomembno izboljšanje plačilne discipline, če to presojamo skozi število blokiranih subjektov v posameznem letu. Letos je imelo do današnjega dne blokirane transakcijske račune približno 21.300 subjektov, v letu 2016 pa kar 30.200. Navedeni podatki torej kažejo na zmanjšanje števila blokad kar za 30 odstotkov. Pri tem je sicer povprečna dolžina blokade v letu 2017 znašala 107 dni, v letu 2016 pa 92 dni, kar nakazuje, da je blokad manj, da pa so med blokiranimi subjekti predvsem tisti, katerih računi so blokirani že dve leti ali več. Pomemben indic, ki nakazuje na izboljšanje plačilne discipline v primerjavi z obdobjem pred petimi leti, je dejstvo, da je pred petimi leti med pomembnimi neplačniki bila tudi država oziroma javne inštitucije pod njenim okriljem, medtem ko zdaj državne inštitucije le redko najdemo med neplačniki,« pojasni Dragica Razboršek iz Prve finančne agencije. Zaznava, da večina podjetij danes svoje obveznosti poravnava s 15- do 30-dnevno zamudo.

Eno je plačilna disciplina, drugo morala

Dragica Razboršek pri tej temi opozori na pojem plačilne morale, ki ga po njenem mnenju nikakor ne gre enačiti s plačilno disciplino. »Kljub izboljšanju plačilne discipline je še vedno prepogosta praksa večjih deležnikov na trgu, ki svoj položaj izkoriščajo na način, da namensko plačujejo svoje obveznosti z določenim zamikom, s čimer financirajo svoje poslovanje na račun svojih dobaviteljev,« poudarja izkušena finančnica.

 

Celoten članek se nahaja na tej povezavi.

Vir: Finance, 20.12.2017Prva finančna agencija