Pomemben korak v razvoju transparentnega tržišča poslovnih in bonitetnih informacij

pba_2018_zagreb

ZAGREB, 7.12.2018. – Konferenca regionalnih bonitetnih agencij s područja bivše Jugoslavije, Adria Business Information Network, je to leto izvedena v Zagrebu pod pokroviteljstvom podjetja EL KONCEPT d.o.o., ki je lastnik portala Fininfo (www.fininfo.hr). Dosedanjim partnerjem se je kot nov član pridružil makedonski Target group d.o.o. Širitev sodelovanja bo dopolnila obseg regionalnih poslovnih in bonitetnih informacij , kot tudi izboljšala njihovo kvaliteto.

 

Memorandum o sodelovanju“ je bil podpisan v začetku leta 2016 s strani LRC BIS d.o.o. (BiH), Business Intelligence Consulting Montenegro d.o.o. (Črna gora), Prva bonitetna agencija d.o.o. (Slovenija), CUBE Team d.o.o. (Srbija) in EL KONCEPT d.o.o. (Hrvaška). S tem je nastalo prvo združenje regionalnih bonitetnih agencij od razpada bivše Jugoslavije. Cilj članic Adria Business Information Networka je da svojim uporabnikom omogočijo transparentnejši in enostavnejši pristop relevantnim informacijam o njihovih aktualnih in potencialnih poslovnih partnerjih na področju držav bivše Jugoslavije. Na ta način Adria Business Information Network prispeva k zmanjšanju tveganja poslovanja, krepi pravno in finančno zanesljivost ter prispeva k lažji in hitrejši poti sodelovanja pri izmenjavi blaga in storitev na tem, nekoč enotnem ekonomskem prostoru.

U Zagrebu je potekala 4. konferenca regionalnih bonitetnih agencij na kateri je prvič povečano število članov s pristopom Target group iz Makedonije. Udeleženci konference so razpravljali o nadaljnji širitvi uspešnega večletnega sodelovanja in se dogovorili o izboljšavah, ki jih bodo v kratkem predstavili svojim uporabnikom. Članice Adria Business Information Networka izpostavljajo, da bo poglobljena povezanost lokalnih bonitetnih agencij omogočila podjetjem hitrejši dostop do informacij, ki jih ta pri svojem poslovanju potrebujejo. Hkrati bo hitrejši in obsežnejši pretok regionalnih informacij vzpodbudil izvozne aktivnosti lokalnih podjetij in tako pozitivno vplival na rast gospodarstva.Prva finančna agencija