Predčasno plačevanje računov je lahko tudi težava

Hitro plačevanje ne bi smelo škoditi

“Po našem prepričanju ne bi smelo biti tako. Sicer ne moremo komentirati modelov bonitetnega ocenjevanja drugih bonitetnih hiš, vendar menimo, da če podjetje plačuje pred valuto, mu zgolj to dejstvo pri dodelitvi bonitetne ocene nikakor ne bi smelo škodovati,« je prepričana Dragica Razboršek iz Prve bonitetne agencije.

Stališče, da gre za predčasno plačevanje zaradi pritiska dobavitelja na »tveganega« kupca, po njenem prepričanju ne bi smeli posplošiti na celoten model dodeljevanja bonitetnih ocen, saj bi s tem veliki večini subjektov z neutemeljenim znižanjem bonitetne ocene storili krivico. Sicer pa tudi če bi družba dejansko plačevala pred valuto zaradi »tveganja neplačila«, že samo dejstvo, da plačuje pred valuto, pove, da je tak kupec likviden. Če pa obstajajo dvomi o njegovi zanesljivosti oziroma boniteti – o določeni stopnji tveganja pri poslovanju z njim -, pa ta druga dejstva odsevajo v slabši bonitetni oceni prek drugih ocenjevalnih parametrov, in ne prek plačilnih navad.”

Članek je bil 2.6.2015 objavljen v časniku Finance. Celoten članek je na voljo na tej povezavi.

  • Nekatere plačujejo vnaprej, ker imajo prosta likvidna sredstva, in tako dosežejo dodatne popuste (casa sconto).
  • Druge so prisiljene, ker je povpraševanje večje od ponudbe in si dobavitelji lahko privoščijo, da zahtevajo plačilo vnaprej.
  • Tretja skupina so tiste družbe, ki so na začetku poslovne poti (nove družbe) in si šele morajo nabrati zaupanje pri dobaviteljih.
  • Četrta skupina so družbe, za katere se je v poslovnem svetu razvedelo, da so tvegane, zato jim dobavitelji prodajajo blago le ob vnaprejšnjem plačilu.
Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija