Tveganja po državah: pričakovanje tveganja iz naslova “nenadne ustavitve” (brutalna prekinitev kapitalskih tokov)

Zato Euler Hermes znižuje bonitetne ocene za 18 držav in 126 sektorjev. Euler Hermes je objavil, da je v prvem četrtletju 2020 znižal bonitetno oceno 18 državam, zaradi rizikov podaljšane recesije in vala stečajev, vse kot posledica izbruh pandemije Covid-19. Prav tako je znižal bonitetno oceno 126 sektorjem, predvsem v avtomobilski industriji, transportu, elektroniki in maloprodaji v številnih državah.

Svetovno gospodarstvo, ki je že tako soočeno s številnimi faktorji nesigurnosti (Brexit, napetosti na področju trgovine, volitve), se sedaj sooča še z pandemijo Covid-19. Ne samo, da smo priča velikanskim človeškim izgubam, pandemija še dodatno obremenjuje poslovanje po vsem svetu, saj prekinja dobaviteljske verige in poslovne aktivnosti. Negativno vpliva na gospodinjstva in na zaupanje na trgu, s čimer omejuje mednarodno trgovino.

Več si lahko preberete v novici in ekonomski raziskavi Euler Hermesa tukaj.

Vir: Euler Hermes, 3.4.2020Prva finančna agencija