Udeležba na seminarju FCI v Bukarešti, Romunija

Zaposleni Prve finančne agencije d.o.o. (PFA) smo se v aprilu od 04.04.2019 do 05.04.2019 udeležili seminarja Risk Management & Legal Considerations in Factoring & Receivables Finance v Bukarešti, ki ga je organiziralo mednarodno faktorinško združenje – FCI na temo upravljanja s tveganji in pravni okvir faktoringa. Na seminarju z omejeno udeležbo je sodelovalo 60 udeležencev iz različnih faktorinških podjetij iz vsega sveta. PFA je na tem interaktivnem dogodku , ki je vključeval plenumske predstavitve na temo obvladovanja tveganj, dopolnjeno s pravnim vidikom vsakodnevnega poslovanja na področju faktoringa, sodelovala kot aktivna članica FCI in se tudi udeležila skupinskih razprav o primerih tveganja v faktoringu, s katerimi se srečujemo pri našem delu. Seminarja se vsako leto udeleži veliko število faktorinških podjetij iz celega sveta, saj izmenjava najboljših praks in mreženje na takšnih dogodkih obogati znanje s področja faktoringa in udeleženci se seznanijo s številnimi novostmi, pravnimi spremembami in razvojem v faktorinški dejavnosti. PFA si z udeležbo na takšnih seminarjih prizadeva za najboljšo usposobljenost svojih zaposlenih, saj le usposobljeni zaposleni lahko nudijo strankam najkakovostnejše storitve.

Več si preberite na povezavi: https://fci.nl/en/news/One%20more%20full-house%20FCI%20Seminar-Risk%20Management%20-%20Legal%20Considerations%20in%20Factoring%20-%20Receivables%20Finance-Bucharest/5510



Prva finančna agencija