Za odkup so zanimive predvsem nezapadle terjatve

S faktoringom prodajalec terjatve precej laže načrtuje finančne tokove, si zagotovi redno financiranje in izboljša likvidnostni položaj.

Celoten članek je dosegljiv tukaj.

 

Vir: Finance, Februar 2011Prva finančna agencija