Izterjava zapadlih terjatev do domačih kupcev

Izterjava terjatev predstavlja postopek, ki ga je potrebno izvesti v primeru, ko nastopate v vlogi upnika in imate neplačane zapadle terjatve s strani svojih dolžnikov.

Terjatve predstavljajo »ujet kapital«, kar vam kot upniku povzroča veliko negotovosti pri načrtovanju poslovanja, dodatno pa tudi težave z likvidnostjo in motnjami v denarnem toku.

V kolikor želite izterjati terjatve do domačih kupcev, je v prvi fazi postopka terjatve potrebno dokazati s kopijo dokumenta – računa, ki dokazuje obstoj terjatev (tudi takšnih, ki so zapadle že več kot 60 dni).

Terjatve do domačih kupcev izterjamo v postopku verižnih kompenzacij, ki ga opravimo natančno in z veliko mero profesionalnosti.

Vsled zapisanega priporočamo, da upravljanje terjatev zaupate strokovnjakom v lastnem podjetju ali specializiranim zunanjim izvajalcem za izterjavo terjatev, kakršna je tudi naša Prva finančna agencija.

Za dodatna pojasnila in informacije smo na voljo na telefonski številki 08 2003 700.

Contact us in order to find the best solution for your company.

Factoring is a flexible and fast service compared to standard methods of financing through bank loans, which can be adjusted to the needs of the client.

Nada Škoberne
Nada Škoberne, Ba of Economics

Searching for a solution?

Prva finančna agencija