Izterjava zapadlih terjatev do domačih kupcev

Izterjava terjatev predstavlja postopek, ki ga je potrebno izvesti v primeru, ko nastopate v vlogi upnika in imate neplačane zapadle terjatve s strani svojih dolžnikov.

Terjatve predstavljajo »ujet kapital«, kar vam kot upniku povzroča veliko negotovosti pri načrtovanju poslovanja, dodatno pa tudi težave z likvidnostjo in motnjami v denarnem toku.

V kolikor želite izterjati terjatve do domačih kupcev, je v prvi fazi postopka terjatve potrebno dokazati s kopijo dokumenta – računa, ki dokazuje obstoj terjatev (tudi takšnih, ki so zapadle že več kot 60 dni).

Terjatve do domačih kupcev izterjamo v postopku verižnih kompenzacij, ki ga opravimo natančno in z veliko mero profesionalnosti.

Vsled zapisanega priporočamo, da upravljanje terjatev zaupate strokovnjakom v lastnem podjetju ali specializiranim zunanjim izvajalcem za izterjavo terjatev, kakršna je tudi naša Prva finančna agencija.

Za dodatna pojasnila in informacije smo na voljo na telefonski številki 08 2003 700.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija