Koliko stane faktoring?

Cena faktoringa je običajno sestavljena iz:

1- faktorinške provizije, ki se obračuna v odstotku od višine odkupljene terjatve,

2- obrestne mere za financiranje terjatev in

3- administrativnih stroškov obdelave dokumentov.

Faktorinška provizija
Faktorinška provizija je fiksen strošek in se obračunava kot odstotni delež terjatvenega zneska. Obrestna mera je variabilni strošek, vezan na zapadlost terjatev, ki se obračuna od dejanskega zneska in obdobja financiranja. Administrativni stroški so stroški obdelave in preverjanja dokumentov, knjigovodstva terjatev ter pozivanja in opominjanja dolžnikov. Višina vseh postavk je odvisna od obsega prometa, števila kupcev, plačilnih pogojev, vrednosti posameznih dobav, bonitete udeležencev, števila računov, od panoge, države kupca in razmer na trgu denarja.

Request a call

Contact us in order to find the best solution for your company.

Factoring is a flexible and fast service compared to standard methods of financing through bank loans, which can be adjusted to the needs of the client.

Nada Škoberne
Nada Škoberne, Ba of Economics

Za pripravo neobvezujoče ponudbe kliknite ->

Prva finančna agencija