Koliko stane faktoring?

Cena faktoringa je običajno sestavljena iz:

1- faktorinške provizije, ki se obračuna v odstotku od višine odkupljene terjatve,

2- obrestne mere za financiranje terjatev in

3- administrativnih stroškov obdelave dokumentov.

Faktorinška provizija
Faktorinška provizija je fiksen strošek in se obračunava kot odstotni delež terjatvenega zneska. Obrestna mera je variabilni strošek, vezan na zapadlost terjatev, ki se obračuna od dejanskega zneska in obdobja financiranja. Administrativni stroški so stroški obdelave in preverjanja dokumentov, knjigovodstva terjatev ter pozivanja in opominjanja dolžnikov. Višina vseh postavk je odvisna od obsega prometa, števila kupcev, plačilnih pogojev, vrednosti posameznih dobav, bonitete udeležencev, števila računov, od panoge, države kupca in razmer na trgu denarja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Za pripravo neobvezujoče ponudbe kliknite ->

Prva finančna agencija