V 5-ih korakih do zaključka posla

Posredujte nam vaše povpraševanje

Sporočite nam, kakšne so vaše želje v zvezi z bodočim izvoznim poslom in nam posredujete nekaj osnovnih podatkov o vašem kupcu.  

Preverjanje bonitete

Po prejemu vašega povpraševanja bomo iz spektra članic FCI izbrali najzanesljivejšega uvoznega faktorja v ciljni državi izvoza in od njega pridobili informacijo o višini limita za prevzem tveganja proti neplačilu dolžnika. Po prejemu informacije vas o tem obvestimo.

Sklenitev pogodbe

Ob upoštevanju višine odobrenega limita sklenemo z vami faktoring pogodbo.

Financiranje

Izročite nam izvode računov, na podlagi katerih izkazujete terjatev in vse druge listine oz. dokazila o obstoju vaših terjatev. Ob izpolnitvi omenjenih pogojev vam nakažemo znesek v višini od 80% do 95 % vaših terjatev do kupca v tujini, zmanjšan za pogodbeno dogovorjeno provizijo faktoring posla.

Poplačilo

Po tem, ko nam vaš kupec iz tujine ob zapadlosti poravna svoje obveznosti, vam na vaš račun nakažemo še razliko do polne vrednosti terjatev, zmanjšano za obračunane stroške financiranja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Kontaktirajte nas za ponudbo.

Prva finančna agencija