Kaj je mednarodni faktoring?

Gre za finančno storitev, ki omogoča financiranje poslovanja na osnovi vaših nezapadlih terjatev. Zagotovite si lahko predčasno poplačilo svojih terjatev v 80% do 95% deležu, preostanek, zmanjšan za stroške faktoringa, pa dobite poravnan ob dejanski zapadlosti vaših terjatev oz. ko faktor prejme plačilo od vašega kupca v tujini.

Dodatno je faktoring finančna storitev, ki omogoča 100% prevzem tveganja pred neplačilom kupca (zavarovanje terjatev) in tudi prevzem knjigovodstva tistega dela terjatev, ki jih odstopite faktorju.

Odločitev o tem, katere vrste faktoringa in za katere vaše kupce ga želite, vam je v celoti prepuščena.

 

Komu je namenjen?

Faktoring je namenjen vsem podjetjem, ki imajo terjatve do kupcev v tujini in želijo v najkrajšem roku te terjatve unovčiti ter si s tem zagotoviti likvidno in varno poslovanje s tujino brez nepotrebnega zadolževanja.

V prvi vrsti je faktoring storitev zanimiva za izvoznike (izvozni faktoring). Prav tako pa so storitve namenjene tudi uvoznikom, za katere faktor tujim dobaviteljem jamči za plačilo njihovih terjatev do kupcev v Sloveniji (uvozni faktoring).

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija