Prednosti faktoringa

kljukica_blue2

Izboljšanje likvidnostnega položaja podjetja s hitro unovčitvijo nezapadlih terjatev.

kljukica_blue2

100% zmanjšanje tveganja neplačila terjatev in posledično izboljšanje varnosti poslovanja s tujino ter možnost varnega nastopa na novih trgih.

kljukica_blue2

Hitrejša rast podjetja, saj je zagotovljena večja predvidljivost denarnega toka in posledično hitrejše obračanje sredstev.

kljukica_blue2

Izboljšanje nabavnih pogojev, saj vam koriščenje financiranja omogoča hitrejše poravnavanje obveznosti vašim dobaviteljem ter koriščenje popustov.

kljukica_blue2

Pridobitev konkurenčnih prednosti na področju prodaje, s tem ko boste lahko kupcem ponudili daljše plačilne roke in posledično povečali prodajo.

kljukica_blue2

Pozitiven vpliv na boniteto vašega podjetja z izboljšanjem likvidnostnega položaja in prevzemanjem tveganja proti neplačilu kupca, kar prispeva k izboljšanju pogajalskega položaja v odnosih do bank ali drugih financerjev.

kljukica_blue2

Ohranitev limitov pri bankah, ki jih boste lahko koristili npr. za investicijske namene, saj je faktoring vir financiranja, ki v bilancah ne generira dolga in ne bremeni bančnih limitov vašega podjetja.

kljukica_blue2

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov in jo je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

kljukica_blue2

Prihranek na času in stroških, saj bomo mi poskrbeli za preverjanje bonitete kupcev, unovčevanje, vodenje poslovnih knjig , … ; vi se boste pa lahko v celoti posvetili samemu poslovanju s kupci.

kljukica_blue2

Brezskrbnost pri spremljanju plačilne sposobnosti vašega kupca in zagotovljen priliv.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

nada_skoberne_1
Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija
ZAHTEVAJTE KLIC