Prednosti faktoringa

Izboljšanje likvidnostnega položaja podjetja s hitro unovčitvijo nezapadlih terjatev.

100% zmanjšanje tveganja neplačila terjatev in posledično izboljšanje varnosti poslovanja s tujino ter možnost varnega nastopa na novih trgih.

Hitrejša rast podjetja, saj je zagotovljena večja predvidljivost denarnega toka in posledično hitrejše obračanje sredstev.

Izboljšanje nabavnih pogojev, saj vam koriščenje financiranja omogoča hitrejše poravnavanje obveznosti vašim dobaviteljem ter koriščenje popustov.

Pridobitev konkurenčnih prednosti na področju prodaje, s tem ko boste lahko kupcem ponudili daljše plačilne roke in posledično povečali prodajo.

Pozitiven vpliv na boniteto vašega podjetja z izboljšanjem likvidnostnega položaja in prevzemanjem tveganja proti neplačilu kupca, kar prispeva k izboljšanju pogajalskega položaja v odnosih do bank ali drugih financerjev.

Ohranitev limitov pri bankah, ki jih boste lahko koristili npr. za investicijske namene, saj je faktoring vir financiranja, ki v bilancah ne generira dolga in ne bremeni bančnih limitov vašega podjetja.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov in jo je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Prihranek na času in stroških, saj bomo mi poskrbeli za preverjanje bonitete kupcev, unovčevanje, vodenje poslovnih knjig , … ; vi se boste pa lahko v celoti posvetili samemu poslovanju s kupci.

Brezskrbnost pri spremljanju plačilne sposobnosti vašega kupca in zagotovljen priliv.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja preko bančnih kreditov, katero je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Nada Škoberne
Direktorica, Prva finančna agencija

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija