Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete?

Vas zanimajo bonitete podjetij in kateri finančni ter drugi podatki so potrebni za izračun bonitete podjetij? Predstavljamo vam enostaven vpogled v izračun bonitete podjetij in tudi v to, kako preverba bonitete podjetij pripomore k zmanjšanju tveganja neplačil pri poslovanju s partnerji.

Hkrati v zapisu predstavljamo tudi bonitete zaposlenih kot ugodnosti, ki jih slednji prejmejo (in/ali njihovi družinski člani). Vabljeni k branju.

Kaj so bonitete oziroma kaj ta pojem pomeni?

boniteta-bonitete-podjetij-ebonitetesi

Pojem “boniteta” lahko glede na definicijo opišemo kot posebno korist, ugodnost ali prednost. O boniteti govorimo npr. takrat, ko so uslužbenci določenega podjetja deležni posameznih bonitet (denarne, materialne, bonitete za člane).

Ne glede na omenjeno definicijo, se termin uporablja za različne vidike ugodnosti in prednosti. Med drugim se termin “boniteta” uporablja v povezavi z vidiki ocenjevanja poslovanja podjetij ter ocenjevanjem tveganja pri sodelovanju z izbranim podjetjem, t. i. bonitete podjetij (presoja bonitetnih informacij).

Kot že omenjeno se termin “boniteta” uporablja tudi v povezavi z ugodnostmi, ki jih posameznik, kot zaposleni v določenem podjetju, prejme. V tem primeru govorimo o boniteti zaposlenih.

[ZANIMIVOST]:

Termin boniteta izvira iz latinske besede “bonus”, ki pomeni dober ter iz besede “bonitas”, ki pomeni ugodnost.

V kakšnem kontekstu se uporablja pojem bonitete?

boniteta-podjetja

Uradna definicija, ki bi ponudila opredelitev vrste bonitet kot takšna ne obstaja. Vsled tega ne moremo trditi, da sta termina “boniteta podjetja” in “bonitete zaposlenih” vrsti bonitet, ampak le-to, da se termin “boniteta” uporablja v različnih kontekstih.

Ko govorimo o načinu nagrajevanja in motiviranja zaposlenih v podjetju, ki se vrši zaradi želje izboljšanja delovnega okolja za zaposlene, ciljamo na bonitete zaposlenih

Ugodnosti, ki jih zaposleni prejmejo, se “davčno” imenujejo bonitete. Boniteta je lahko vsaka ugodnost (storitev, proizvod), ki jo prejme zaposleni in/ali njegov družinski član. 

Termin “boniteta” uporabljamo tudi takrat, ko govorimo o uspešnosti poslovanja nekega podjetja, tj. v tem primeru uporabljamo termin “boniteta podjetja”.

Boniteta podjetja je tisto merilo, ki navzven jasno izraža svojevrstno potrdilo, da gre za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Zakaj je pomemben izračun bonitete?

izračun-bonitete-podjetij

Izračun bonitete (pri tem ciljamo na bonitete podjetij) je pomemben, ker s pomočjo slednjega pridobimo možnost vpogleda v poslovanje podjetij in s tem informacijo o finančni zanesljivosti izbranega podjetja.

Izračun bonitete podjetij je ključen za presojo tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem. Boniteta podjetja namreč transparentno prikaže aktualno bonitetno oceno poslovanja podjetja. 

Boniteta podjetja temelji na analizi podjetja v preteklem poslovnem letu (tudi na hitro spremenljivih kategorijah, še preden se te pokažejo v bilanci stanja in izkazu poslovnega tveganja) in je namenjena ocenitvi poslovanja podjetja.

bonitete-podjetij-poslovni-partnerji

Natančneje je izračun bonitete podjetja oziroma boniteta podjetja namenjena ocenitvi uspešnosti in učinkovitosti podjetja. Povedano drugače, boniteta podjetja razkriva stopnjo varnosti poslovanja s posameznim podjetjem, pri čemer se v praksi pogosteje uporablja besedna zveza “stopnja tveganja poslovanja”.

V kolikor boniteta podjetja nakazuje, da gre za finančno stabilen gospodarski subjekt, je tveganje poslovanja manjše. V nasprotnem primeru, ko boniteta podjetja nakazuje, da gre za finančno nestabilen gospodarski subjekt, je tveganje poslovanja z izbranim poslovnim subjektom večje.

bonitete-podjetij

Kako se izračunajo bonitete podjetij in bonitete zaposlenih?

Bonitete podjetij in bonitete zaposlenih se izračunata na različne načine in v svojem bistvu nimata ničesar skupnega.

Izračun bonitete podjetja je mogoče izvesti s pomočjo metodologije, ki jo uporablja posamezna bonitetna hiša. Medtem, ko izračun bonitete zaposlenih ni možno enostavno izračunati.

Izračun bonitete zaposlenih dodatno otežuje slovenska zakonodaja, saj jasno razlikuje med ugodnostmi zaposlenih, ki jih lahko poimenujemo boniteta in so obdavčljive, ter med ugodnostmi, ki se po Zakonu o dohodnini – (v nadaljevanju ZDoh-2), ne štejejo med bonitete in niso obdavčljive.

Kako poteka izračun bonitete podjetij? 

Postopki za določitev bonitete podjetij so odvisni od uporabljene metodologije v posamezni bonitetni hiši. Na slovenskem področju je bonitetna ocena pri različnih bonitetnih hišah predstavljena na svojstven način, saj so v rabi različni kriteriji in merila za izračun bonitete podjetij.

Nekatere izmed njih uporabljajo prikaz bonitetnih ocen v obliki črk in/ali številk, v kombinaciji matematičnih simbolov kot sta +/-.

Zanimiva in pozornosti vredna je metodologija družbe Prva bonitetna agencija, d.o.o.. Po metodologiji, ki jo uporabljajo v lastni bonitetni spletni aplikaciji EBONITETE.SI, je boniteta podjetja predstavljena enotno, brez nepotrebnih kombinacij matematičnih simbolov in številk.

Bonitetna ocena je predstavljena v obliki številke od 1 do 10., enostaven način prikaza bonitetne ocene, tj. s številko, ima za uporabnika aplikacije izjemno prednost.

izračun-bonitete-podjetij

Uporabnik aplikacije iz bonitetne ocene enostavno izlušči informacijo o finančnem položaju poslovnega partnerja ter določi stopnjo tveganja neplačila pri poslovanju z njim.

Kdaj se lotiti izračuna bonitete podjetij?

Uporabnik se izračuna bonitete podjetij ne loti sam, temveč za to skrbi nadobudna razvojna ekipa skupaj z aplikacijo EBONITETE.SI, z uporabo katere je omogočen dostop do redno posodobljenih in ažurnih poslovnih informacij.

Poslovni svet je negotov in poln raznovrstnih presenečenj. Marsikdaj je prežet tudi s pojavom plačilne nediscipline, ki je globoko zakoreninjena in negativna praksa v slovenskem poslovnem okolju.

Plačilna nedisciplina se kaže kot neupoštevanje rokov plačila, kar pomeni, da podjetja z zamikom plačujejo svoje obveznosti in tudi to, da plačila nikoli ne opravijo. Posledično lahko njihov poslovni partner izkusi (veliko) finančno izgubo, ki vodi v težave z likvidnostjo, v najslabšem primeru lahko povzroči tudi insolventnost (stečaj, prisilna poravnava,…). 

Vas zanima, kakšni so zakonsko določeni plačilni roki? Vabljeni k branju zapisa “Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)“.

preverba-bonitete-ebonitetesi

V izogib zgoraj napisanem scenariju, ki se nemalokrat pojavlja v slovenskem poslovnem okolju, je v ospredju temeljna odgovornost vsakega podjetnika, da še preden vstopi v nov posel z obstoječim in/ali potencialnim poslovnim partnerjem, preveri njegovo boniteto.

Pri tem bi želeli opozoriti tudi na to, da enkratna preverba bonitete podjetja ni dovolj. Tudi tekom poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem je potreba po rednem izvajanju monitoringa velika. Izvajanje monitoringa poslovanja izbranih podjetij je med drugim tudi ena izmed prednosti bonitetne aplikacije EBONITETE.SI in jo imenujejo “Dnevni informator”.

Funkcionalnost “Dnevnega informatorja” omogoča avtomatsko, ažurno in redno obveščanje o vseh spremembah na ravni poslovanja poslovnega partnerja (obvešča o blokadah računa, začetih insolvenčnih postopkih, domnevi o insolventnosti vašega poslovnega partnerja in o vseh drugih pomembnih dogodkih).

Zakaj skrbeti za dobro boniteto lastnega podjetja

Kot Prva finančna agencija svojim strankam nudimo številne finančne storitve, ki jih izvajamo profesionalno in z visoko mero odgovornosti (odkup terjatev/prodaja terjatev, faktoring, zavarovanje terjatev, verižne kompenzacije). 

Več o delovanju našega podjetja si lahko preberete v zapisu “Agencija za izposojo denarja l Kako izboljšati likvidnost podjetja

skrb-za-lastno-dobro-boniteto-podjetja

Faktoring je oblika financiranja, ki postaja vedno bolj priljubljena pri malih in srednje velikih podjetjih, saj za razliko od kredita in lizinga, omogoča hitro financiranje brez nepotrebnih dolgih birokratskih postopkov in visokih obresti.

Faktoring v osnovi predstavlja odkup terjatev, pri katerem gre za enkratni dogodek odkupa terjatev. Medtem, ko faktoring velja za dolgoročno obliko financiranja in navadno traja daljše časovno obdobje. Gre za financiranje vseh terjatev do enega ali več kupcev. V praksi to pomeni, da prodate vse terjatve do enega ali več kupcev in si s tem si zagotovite svež denarni tok ter likvidnost. Faktoring kot takšen lahko postane vaša redna oblika financiranja.

Več o likvidnosti si preberite v prispevku “Izboljšanje likvidnosti podjetij – Stalna likvidnost podjetja“. Dodatno vas vabimo, da razširite obzorja o financiranju podjetij s pomočjo prispevka “Ugodna posojila za podjetja za lažjo premostitev finančnih težav

Postopek faktoringa morda zveni zapleteno, a je za našo izkušeno finančno agencijo ta postopek izjemno enostaven. Omenjeni postopek zajema tudi zavarovanje terjatev in preverbo bonitete. 

Kot finančna agencija z našimi finančnimi storitvami skrbimo tudi za boniteto vašega podjetja. Imejte v mislih, da tako kot vi preverjate svoje poslovne partnerje, tudi oni preverjajo boniteto vašega podjetja. In skrb za lastno dobro boniteto je na tem mestu ključnega pomena, saj bo vaš poslovni partner (npr. v vlogi dobavitelja) oblikoval pogoje plačila na podlagi vaše bonitetne ocene. Več o pomembnosti lastne bonitete si lahko preberete v prispevku “Pri izbiri poslovnih partnerjev se ne zanašajte zgolj na svojo intuicijo”.

Zakaj je pomembna dobra boniteta dobavitelja

Pandemija novega koronavirusa je v veliki meri otežila poslovanje večine podjetij in pri tem pustila svojevrsten pečat. Dodatno pa poslovanje otežuje visoka inflacija in energetska kriza.

Že v času pandemije so se povečala tveganja v odnosu “kupec – dobavitelj”. Trenutno stanje (inflacijski pritiski, energetska kriza) je privedlo do tega, da so podjetja dandanes bolj previdna pri poslovanju. To pomeni, da pogosteje preverjajo boniteto partnerjev in si tudi sama prizadevajo, da je njihova (lastna) boniteta kar se le da, dobra.

V teh negotovih časih in nepredvidljivih ekonomskih razmerah je bolj kot kadarkoli prej, ključnega pomena ohranitev zanesljivega in neprekinjenega toka dobav surovin in materiala (zaloge), s katerimi je močno pogojena tudi lastna prodaja.

Iz napisanega je mogoče sklepati, da je za podjetje izjemnega pomena finančna zanesljivost dobaviteljev, s katerimi vstopa v nov posel.

V kolikor vas zanima, kako pri dobavitelju pridobiti ugodne plačilne pogoje, vas vabimo k branju prispevka “Popust za predčasno plačilo dobavitelja za kupca pomeni prihranek

boniteta-dobavitelja

V zadnjih letih je vse pogostejša praksa kupcev redna spremljava in skrb za svoje dobavitelje, saj se le-ti zavedajo, da lahko izpad dobave vodi v nepredstavljivo škodo.

Na drugi strani ne smemo zanemariti dejstva, da ima za uporabnika pomembno vlogo lastna bonitetna ocena. Ta predstavlja svojevrstno potrdilo neodvisne bonitetne hiše, ki zagotavlja, da gre za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. Zaradi česar lahko njegovi poslovni partnerji in tudi bančne institucije predpostavljajo, da gre za zanesljivega partnerja, ne glede na to, v kakšni vlogi nastopa (kupec, dobavitelj ali posojilojemalec).

 Bonitete podjetij pridobljene s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI
aplikacija-ebonitete-si

Prva bonitetna agencija je podjetje, ki vsakodnevno izvaja večje število aktivnosti za hitro in nemoteno delovanje aplikacije, zaradi katere je omogočeno bolj varno poslovanje slovenskih podjetij.

Kot že omenjeno je razvilo bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, ki na transparenten način prikazuje vse poslovne informacije na enem mestu. 

S pomočjo kvalitetno predstavljene bonitete podjetij bodo vaše investicije bistveno varnejše in tudi odločitev o tem, ali stopiti v posel z novim poslovnim partnerjem, bo lažja.

Če vas zanima več o likvidnosti, vas vabimo k branju prispevka “Kako se izdela likvidnostni načrt in zakaj je tako pomemben

Kakšna je uporabljena metodologija za izračun bonitete oz. bonitetne ocene?

Metodologija podjetja Prva bonitetna agencija za določanje bonitetne ocene uporablja število od 1 do 10. Pri čemer 1 velja za najslabšo bonitetno oceno in 10 za najboljšo bonitetno oceno.

bonitetna-ocena-ebonitete-si

Bonitetna ocena je sinteza statične in dinamične ocene. Statični del ocene za izračun bonitete podjetij je določen z izbranimi finančnimi kazalniki (podatki uporabljeni iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida subjekta).

Rezultat statične ocene nato subjekt uvrsti v določen razred. V aplikaciji je jasno prikazan statični del ocene ter posebej dinamični, kar samo še doda večjo transparentnost in vrednost v prikazu dejanske bonitete podjetja. 

Na drugi strani je dinamični del bonitetne ocene in njegov temelj predstavljajo dinamične in hitro spremenljive kategorije, kar zaradi zagotovljene ažurnosti predstavlja značaj opozorilnih signalov.

Le-ti omogočajo pravočasno prepoznavanje potencialnih tveganj, še preden se negativni trendi odražajo v bilanci stanja in v izkazu poslovnega izida subjekta.

Dinamična ocena se določi s pomočjo vrste parametrov, nekateri izmed njih so:

 • podatek o blokadi računa,
 • podatek o neplačevanjeu davkov,
 • podatek o številu in vrednosti sodnih sporov itd.

Če poenostavimo, bonitetna ocena oz. boniteta podjetja na enostaven način prikaže, kolikšna je stopnja tveganja neplačila pri poslovanju z določenim podjetjem.

bonitetna-ocena-podjetja-ebonitetesi

Bonitetna ocena [10] vam razkriva nizko stopnjo tveganja neplačila, medtem ko bonitetna ocena [1] razkriva izredno visoko stopnjo tveganja neplačila.

bonitetna-ocena-bonitetna-presoja

Dobra bonitetna ocena je tista, ki navzven izraža svojevrstno potrdilo, da gre za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Še preden stopate v novi posel, naj bo vaša prva misel preverba bonitete poslovnega partnerja, s katero si boste zagotovili omejitev in nadzor nad finančnimi tveganji ter omogočili varnejše poslovanje vašega podjetja.

Bonitetna ocena

Več o bonitetnih informacijah si lahko preberete v prispevku “Kaj so bonitetne informacije podjetij in zakaj so pomembne?

V čem se metodologija izračuna bonitete podjetij na EBONITETE.SI razlikuje od drugih bonitetnih agencij
metodologija-bonitetna-agencija-ebonitete-si

Na slovenskem trgu obstaja več bonitetnih hiš (nudijo izračun bonitete podjetij), pa vendar se Prva bonitetna agencija, d.o.o. z inovativno, napredno in uporabniku prijazno bonitetno aplikacije EBONITETE.SI dviga iz svoje vrste – kot ponudnik transparentno prikazanih poslovnih informacij in podatkov na enem mestu.

V kolikor imate dodatna vprašanja glede delovanja ali prikaza določenih poslovnih podatkov in informacij, v okviru delovanja nudijo dodatno izobraževanje o uporabi aplikacije popolnoma brezplačno.

Odgovornost poslovodstva je, da skrbi za nadzor nad finančnim tveganjem pri poslovanju z lastnimi poslovnimi partnerji.

Vas zanima tudi tematika vezana na register podjetij? Vabljeni k branju zapisa Kaj predstavlja poslovni register (register podjetij) in v čem se razlikuje od bonitetne aplikacije EBONITETE.SI.

Prednosti uporabe aplikacije EBONITETE.SI:

 • transparenten prikaz vseh poslovnih informacij in to na enem mestu; s pridobljenimi informacijami boste hitro in enostavno ocenili tveganost vašega poslovnega partnerja,
 • anonimno preverjanje poslovnih partnerjev in drugih subjektov,
 • funkcija dnevnega informatorja, kjer s pomočjo posebne funkcionalnosti izberete portfelj strank, poslovnih partnerjev in tudi podatke, o katerih želite biti dnevno obveščeni (obvestila nato prejmete na svoj elektronski naslov),
 • z uporabo aplikacije boste izboljšali likvidnost vašega podjetja; denarni tok in likvidnost podjetja sta odvisna od plačnikove likvidnosti, zato redno preverjajte plačilni indeks vašega poslovnega partnerja,
 • EBONITETE.SI je trenutno edina bonitetna aplikacija, ki razkriva prav vse podatke, ki so pomembni v insolvenčnih postopkih,
 • enostaven dostop do statističnih podatkov (dostop do pregleda blokad TRR, domnev insolventnosti, insolvenčnih postopkov, davčnih neplačnikov in nakazil v davčne oaze, preklicev DDV identifikacij, vpisov in izbrisov v poslovnem registru, subjektov brez transakcijskih računov, podjetij registriranih v Sloveniji s tujim kapitalom),
 • z bazo podjetij, ki vam je na voljo, lahko širite mrežo novih poslovnih partnerjev (sami lahko določite kriterije, s pomočjo katerih bo vaša podatkovna baza točno takšna kot jo potrebujete, glede na dejavnost, pravno obliko subjekta, kohezijsko regijo, regijo, stopnjo bonitetne ocene, višino prihodkov, insolventnost, blokade TRR in mnoge druge kriterije),
 • možnost brezplačnega testiranja aplikacije EBONITETE.SI.
Poleg izračuna bonitete v Prvi bonitetni agenciji nudijo še ostale storitve

Poleg izračuna bonitete podjetij in dostopa do baze vseh slovenskih podjetij, izdelujejo tudi izčrpna bonitetna poročila za podjetja registrirana v Sloveniji in tujini.

Nudijo tudi izdelavo verodostojnih in kvalitetnih makroekonomskih analiz, po poljubnih kriterijih naročnika (npr. analiza posameznih dejavnostih, konkurenčna analiza, analiza kupcev in dobaviteljev,…).

certifikat-finančne-zanesljivosti-podjetja-ebontietesi

Še posebej ponosni so na lasten Certifikat finančne zanesljivosti, katerega prejmejo le najuspešnejša in poslovno najstabilnejša podjetja v Sloveniji. Pogoj, da podjetje prejme Certifikat finančne zanesljivosti je bonitetna ocena, ki mora znašati vsaj 7 ali več (1 – velja za najslabšo oceno, 10 – velja za najboljšo oceno).

Boniteta oziroma bonitetna analiza poslovanja podjetja nudi bistvene informacije o poslovanju izbranega podjetja, ki so ključne za zmanjšanje tveganja neplačila.

Slednja temelji na podatkih iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in številnih dinamičnih oz. “mehkih” kazalnikih ter tako predstavlja osnovo za kvalitetno upravljanje s kreditnim tveganjem.

Več o upravljanju s tveganji si lahko preberete v prispevku “Upravljanje s tveganji [obvladovanje tveganj].

 Kaj imajo skupnega bonitete podjetij in bonitete zaposlenih

Omenili smo že, da boniteta zaposlenih pomeni neke vrste ugodnost, ki jo ti prejmejo s strani delodajalca. Medtem, ko boniteta podjetij izraža aktualno oceno poslovanja in priča o uspešnem oziroma o neuspešnem poslovanju podjetja. Iz tega lahko enostavno sklepamo, da se bonitete podjetij in bonitete zaposlenih razlikujejo in glede na kontekst v katerega postavimo termin “boniteta”, le-ta sporoča različen pomen.

Izračun bonitete podjetja je mogoče izvesti s pomočjo metodologije, ki jo uporablja posamezna bonitetna hiša. Medtem, ko izračun bonitete zaposlenih ni možno enostavno izračunati.

Izračun bonitete zaposlenih dodatno otežuje slovenska zakonodaja, saj jasno razlikuje med ugodnostmi zaposlenih, ki jih lahko poimenujemo boniteta in so obdavčljive, ter med ugodnostmi, ki se po Zakonu o dohodnini – (v nadaljevanju ZDoh-2), ne štejejo med bonitete in niso obdavčljive.

 Kako poteka izračun bonitete zaposlenih

bonitete-zaposlenih-davčna-zakonodaja

Na tem mestu želimo opozoriti predvsem to, kako se boniteto vrednoti. Kot že omenjeno, bonitete niso izplačane v denarju, temveč jih delavec prejme v obliki storitve, produkta. 

Če za primer uporabimo službeno vozilo kot boniteto zaposlenih, je potrebno poudariti, da se boniteta obračuna, kadar se službeno vozilo uporablja v zasebne namene. V tem primeru je potrebno boniteto obdavčiti po veljavni zakonodaji (ZDoh-2).

Kaj so bonitete zaposlenih

bonitete-zaposlenih

Bonitete zaposlenih so navadno prikazane v obliki proizvoda ali storitve, ki jih zaposleni prejme na delovnem mestu. 

Boniteta opredeljena v ZDoh-2 v 39.členu določa:

“Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.”

V Zakonu o dohodnini je opisana tudi obdavčitev bonitet (praviloma ugodnosti iz zaposlitve).

Zakaj zaposlenim omogočiti bonitete

bonitete-zaposlenih-motivacija-ebonitetesi

Uspešnost podjetja temelji na intelektualni, strokovno usposobljeni in visoko motivirani delovni sili, pri čemer je sistem plač in nagrajevanja izjemno pomemben element pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetja. S pomočjo motivacijskih dejavnikov se usmerja aktivnost zaposlenih na način, da dosežejo zastavljene cilje podjetja.

Bonitete zaposlenih so izredno uporabno orodje za motiviranje in nagrajevanje. Kot zanimivost na tem mestu delimo eno izmed definicij motivacije.

Dwight D. Eissenhower je o motivaciji izrekel: “Motivacija je umetnost pripraviti ljudi, da naredijo, kar želiš, ker si tega sami želijo.”

V večini slovenskih podjetjih je večji del bonitet “fiksen” in velja, da pridobitev bonitete ni neposredno povezana z uspešnostjo posameznega zaposlenega. Bonitete zaposlenih predstavljajo način, ki se kaže kot konkurenčna prednost podjetij pri iskanju novih kadrov na trgu dela. Bonitete kot takšne, predstavijo delovno mesto kot zanimivo in prav tako pa predstavljajo način za motiviranje in nagrajevanje že obstoječih zaposlenih.

Vedno pogosteje pa v ospredje prihajajo bonitete zaposlenih, ki so variabilnega značaja in so neposredno povezane z uspešnostjo posameznika, tj. zaposlenega v podjetju.

Kdaj se lotiti izračuna bonitete zaposlenih

izračun-bonitete-zaposlenih

Boniteta zaposlenih je definirana v ZDoh-2, s katerim se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Bonitete iz delovnih razmerij so obdavčene in zato je treba obračunati dohodnino.

Na vprašanje “kdaj se lotiti izračuna bonitet zaposlenih” lahko odgovorimo, da se je izračuna bonitet zaposlenih potrebno lotiti takrat, ko se neka storitev in dobrina štejeta za boniteto zaposlenega. Boniteta je del plače, natančneje del enega izmed dohodkov iz zaposlitve, od katerega se plačuje dohodnina ter tudi obvezni prispevki za socialno varnost. Zaradi bonitete se spremeni tudi neto izplačilo zaposlenega. Več informacij o bonitetah zaposlenega narekuje in podaja ZDoh-2 v 39. členu. 

Vrste bonitet zaposlenih

[Poznamo več vrst bonitet zaposlenih]:

Bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delojemalcu, vključujejo zlasti: 

 • uporabo osebnega vozila za zasebne namene, 
 • nastanitev, 
 • posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, 
 • popust pri prodaji blaga in storitev (če je popust pod enakimi pogoji dostopen vsem strankam, se skladno s 7. točko 19. člena ZDoh-2 ne šteje za dohodek), 
 • izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
 • zavarovalne premije in podobna plačila (zavarovalne pogodbe sklenjene v korist delojemalca, če so premije plačane v breme delodajalca, premije za kolektivno zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov v breme delodajalca, ipd.), 
 • darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu.

*Za pripravo vsebine iz tega in naslednjih poglavij smo uporabili tudi dokument Bonitete, ki ga je Finančna uprava RS objavila v sklopu 10. izdaje v mesecu oktobru 2022. Več o tem si lahko preberite na spletni strani FURS.

Uporaba službenega vozila za zasebne namene

ZDoh-2 ne določa definicije pojma za osebno motorno vozilo. Za namene izvajanja 43. člena ZDoh-2 se izhaja iz razvrstitve vozila po kombinirani nomenklaturi carinske tarife.

Za osebno motorno se vozilo štejejo motorna vozila pod oznako KN 8703. To so avtomobili in druga motorna vozila, ki so oblikovana predvsem za prevoz oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kombi”, ipd.) in dirkalnimi avtomobili. Boniteta za privatno rabo teh vozil se ugotavlja skladno z določili drugega odstavka 43. člena ZDoh-2.

Boniteta za vozilo se obračuna takrat, ko se službeno vozilo uporablja v zasebne namene. 

Nakup službenega vozila predstavlja velik strošek za podjetje. Dodatno pa podjetje obremeni z administrativnim delom, saj je potrebno redno voditi evidenco o prevoženih kilometrih.

Evidenca o prevoženih kilometrih se beleži v potnem nalogu. Evidenca v potnem nalogu mora vsebovati začetno stanje števca in konec delovnika še končno stanje števca skupaj s kilometri.

Vse to dokazuje, da se je vozilo uporabljajo v službene namene. Dodatno pa tudi za potrebe dejavnosti podjetja. V nasprotnem primeru, torej pri uporabi službenega vozila v privatne namene, govorimo o bonitetah za službeno vozilo.

Pogosto podjetja dovoljujejo uporabo službenih vozil v privatne namene. V tem primeru govorimo o ugodnosti, ki jo je potrebno ovrednotiti in v skladu z ZDoh-2 obdavčiti. 

Izračun bonitete za službeni avto se izračuna tako, da se uporabi 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno. Kasneje se nabavna vrednost niža:

 • v 2. letu za 15%;
 • od 2. do vključno s 4. letom se vsako leto za 15%
 • v 5. letu še za 10%
 • v naslednjih letih in vse do 8. leta še za vsako leto za 10%
 • od 9. leta naprej in vseh nadaljnjih letih je enaka 10%.
Dodatne posebnosti:

V kolikor delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se nabavna vrednost službenega avtomobila zmanjša za 50%. Če delodajalec zagotovi gorivo za privatno rabo službenega vozila, se davčna osnova mesečno dodatno poveča za 25%. Izjema velja v kolikor gre za službeno vozilo na električni pogon. Pri električnih vozilih se za izračun všteva 0.3% nabavne vrednosti, vozilo pa pri tem ne sme presegati 60.000€ vrednosti.

Če zaposleni uporablja službeno vozilo tudi v zasebne namene, podjetje pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v zasebne namene, je treba dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Razmejitev stroškov goriva med stroški za službene in stroški za privatne vožnje mora biti pregledna in dokumentirana z verodostojnimi dokazili.

V pomoč pri izračunu se lahko uporabljajo podatki o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila. Ob tem pa je treba upoštevati tudi podatke o prevoženih kilometrih v službene namene, dokumentirane s potnimi nalogi, dejanski strošek goriva, dokumentiran z računom in veljavno ceno goriva.

Uporaba električnega avtomobila v zasebne namene

Vrednost bonitete je enaka nič, če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene. Tako je določeno že od 1. 1. 2022 dalje v skladu z drugim odstavkom 43. člena ZDoh-2 za davčno obdobje.

Pri tem se ugodnost nanaša samo na električna osebna vozila in stroške povezane s tem vozilom. To so stroški električne energije, vzdrževanja, zavarovanja, itd. Ugodnost se ne nanaša vozila, ki so smatrana kot hibridna vozila. To pomeni, da so le delno na električen pogon.

V kolikor zaposleni uporablja službeno vozilo in sam zagotavlja gorivo, katerega strošek krije delodajalec, se stroški goriva (električne energije), izračunajo upoštevajoč podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopna na spletnih straneh.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi podatke o veljavni ceni električne energije. Da bo znesek povračila stroška električne energije delavcu, ustrezal dejanskemu strošku električne energije, ki se nanaša na posamezno službeno vozilo, bo moral zavezanec voditi ustrezne in natančne evidence. Na podlagi teh bo možno verodostojno izkazovanje stroškov v zvezi s porabljeno električno energijo za polnjenje službenega vozila.

Primer: strošek električne energije po računu, prevoženi kilometri, podatki o povprečni porabi goriva, podatek o zagotovljeni električni energiji s strani ponudnikov na trgu.

Nastanitev

V kolikor delodajalec delojemalcu omogoči nastanitev s plačilom najemnine ali brez plačila najemnine in vrednosti bonitete za nastanitev delojemalca ni mogoče določiti v višini tržne vrednosti ali v višini stroškov delodajalca, se vrednost bonitete določi mesečno v višini 0,6% tržne vrednosti premoženja, s katerim se zagotavlja nastanitev delojemalca, na dan obračuna bonitete. Več o obračunu bonitete za nastanitev si lahko preberete na spletni strani FURS.

Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne

Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Ta je določena v Pravilniku o priznani obrestni meri. Za posojila, odobrena pred letom 2005, se boniteta določi z upoštevanjem obrestne mere, ki je bila po pravilniku prvič objavljena, torej januarja 2005.

Popust pri prodaji blaga in storitev

Razen v primeru, če je popust pod enakimi pogoji dostopen vsem strankam, se skladno s 7. točko 19. člena ZDoh-2 ne šteje za dohodek).

Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana

Kot boniteta se štejejo raznovrstna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki pa niso povezana s poslovanjem podjetja.

Zavarovalne premije in podobna plačila

Pri tem ciljamo na zavarovalne pogodbe sklenjene v korist delojemalca. Gre za premije plačane v breme delodajalca, premije za kolektivno zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov v breme delodajalca, ipd.

V kolikor zavarovalna vsota pripada delodajalcu, se to ne šteje kot boniteta. V kolikor pa zavarovalna vsota pripada zaposlenemu, se šteje kot boniteta. Takšno zavarovalno premijo ne glede na naravo oziroma vrsto zaposlitve šteti za boniteto in ustrezno izračunati, odtegniti in plačati dohodnino.

Darila

Gre za darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu.

Ob tem je smiselno omeniti, da se darila, ki jih občasno prejmejo zaposleni in, če seštevek vseh daril ne presega 15eur mesečno (npr. darila kot so čokolada, karta za fitnes, buteljka ipd.), potem taka darila ne spadajo pod boniteto. Prav tako pod boniteto ne spadajo darila, ki jih delodajalec podari otrokom svojih zaposlenih. Npr. v mesecu decembru, otrokom zaposlenim podari darilo za Božička. Darila v tem primeru ne smejo presegati vrednosti 42 € in otroci morajo biti mlajši od 15 let.

Več informacij o bonitetah narekuje in podaja Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Sklepna misel

Preverba bonitete podjetij je nujna in edina prava izbira, v kolikor želite zmanjšati tveganja neplačil s strani obstoječega in/ali potencialnega poslovnega partnerja.

Če tudi vas zanima, kako omejiti in zmanjšati tveganje neplačil s preverbo bonitete podjetij, nam dovolite, da vam pomagamo najti optimalno rešitev.

Pošljite povpraševanje ali pa nas enostavno pokličite na 08 200 37 00. Z veseljem vam bomo pomagali.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija